Kan klimaatbeleid samengaan met groei?

Klik hier voor de bron van dit nieuwsbericht.
0 Flares 0 Flares ×

Kan het aanpakken van de klimaatcrisis wel samengaan met economische groei? Politici doen voorkomen of dit kan, maar harde bewijzen ontbreken. Economische groei gaat historisch steeds hand in hand met meer milieuschade en hogere emissies van broeikasgassen. Dat verband doorbreken blijkt uiterst lastig. Het vraagt bijvoorbeeld om gedragsverandering door burgers, zoals minder vliegen. Bovendien hebben arme en opkomende landen economische groei nodig om het welvaartspeil van de bevolking te kunnen verhogen. Volgens onderzoekers van de Brusselse denktank Bruegel zal er dan ook ingezet moeten worden op investeringen in groene technologieën en een prijs op de uitstoot van kooldioxide.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *