De auteur

Over de auteur

Eric Broekhuizen is ingenieur en een succesvol en bevlogen Eric Broekhuizenondernemer en crisismanager. Na zijn studies werktuigbouwkunde en bedrijfseconomie en een carrière binnen Phillips, heeft hij diverse middelgrote industriële ondernemingen opgezet, overgenomen, uitgebouwd en verkocht. Hij is een creatieve denker die tegendraadse oplossingen niet schuwt.
Voor dit boek deed hij meer dan 4 jaar onderzoek naar duurzame technologie, gedragsverandering, ondernemerschap en prijssystemen. Hij is iemand die de problemen niet alleen benoemt en scherp analyseert maar vooral met een nieuwe visie en een intrigerende oplossing komt.

Tien vragen aan Eric Broekhuizen

Waarom heb je dit boek geschreven?

Al een tijd liep ik rond met een uitgesproken idee over wat er zou moeten gebeuren om tot een duurzame samenleving te komen. Hoe meer ik het onderzocht, hoe enthousiaster ik werd. Zo ontstond de behoefte het iedereen te vertellen. Tegelijk dacht ik dat hier allang boeken over bestonden. Dat bleek niet het geval. Ik vond wel boeken over deeloplossingen, maar geen integrale visie en een haalbare aanpak. Hoewel ik meer ondernemer ben dan schrijver, ben ik het boek waarnaar ik op zoek was toen maar zelf gaan schrijven.

Wat is jouw boodschap, jouw missie?

Dat we voortaan eerlijke prijzen gaan betalen: de echte prijs die dingen kosten. In het boek geef ik er een eigen woord aan: de ecoprijs. De ecoprijs is de huidige prijs die we voor producten en diensten betalen plús de verborgen kosten van de milieuschade, de uitputting van grondstofbronnen, uitbuiting van mensen en het verlies van natuur. Deze verborgen milieukosten worden nu niet betaald, maar afgewenteld op anderen en op de toekomstige generaties. Doordat we deze kosten niet zelf betalen blijven we doorgaan met onze huidige vervuilende en verspillende productie en consumptie en wordt de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties steeds verder aangetast. We kunnen een houdbare economie en een duurzame toekomst alleen bereiken als we voortaan de schade die we veroorzaken meerekenen in de prijs van de dingen die we kopen. Want als we voortaan zelf opdraaien voor de schade die we veroorzaken, gaan we vanzelf duurzame keuzen maken.

Wat kost dat als ieder voortaan de echte prijs betaalt?

Natuurlijk heeft  de verduurzaming van de wereld een prijs. Het invoeren van ecoprijzen vergt 10 jaar, zie visie. Over die periode zal de gemiddelde prijs van consumptie in stapjes omhoog gaan met maximaal 15 procent (gemiddeld 1,5 % per jaar). Zodra de verduurzaming op gang komt en er steeds duurzamere alternatieven komen voor onze aankopen, zullen de prijzen echter weer dalen. Er is eerst een prijsverhoging nodig om de beweging naar verduurzaming op gang te brengen. Overigens, één ding weten we zeker: als we niets doen loopt de economie vast en gaat het ons véél meer kosten.

Wat wil je bereiken met het boek?

Mensen bewust maken van wat er op ons af komt als we niets doen en samen één krachtige stem vormen voor verandering. Ik wil ze laten beseffen wat de echte crisis is. Maar vooral ook dat er een oplossing bestaat. We hoeven niet meer af te wachten tot anderen het gaan doen. In mijn boek geef ik aan wat er moet gebeuren om onszelf en de komende generaties weer een toekomst te geven. Het is niet ingewikkeld. Het moet alleen wel gebeuren. Het gaat om een ingreep in ons economisch systeem, waardoor we allemaal voortaan de eerlijke prijs gaan betalen. Dit moet internationaal gebeuren. Het boek zal ook internationaal worden uitgebracht.

Wat ga je met al die stemmen doen?

Die stemmen zijn nodig omdat voldoende steun cruciaal is om aan de slag te kunnen. Daarnaast wil ik samen met een aantal toppers een aanpak uitwerken waarmee we druk gaan uitoefenen op regeringen en op de politiek om onze markteconomie aan te passen. Denk aan Nederland, dan Europa en dan de hele wereld. Denk buiten Nederland aan de Europese Commissie en de Verenigde Naties. Ik wil voor mijn visie internationaal draagvlak. Het gaat uiteindelijk om een mondiale verandering van ons economisch systeem.

Wat moeten de regeringen doen?

Ze moeten achter de norm gaan staan voor milieukosten en die in gaan voeren in de vorm van een heffing, een ecotax. Deze ecotax moet in rekening worden gebracht bij de veroorzakers van deze milieukosten. Door de ecotax betaalt ieder voortaan de ecoprijs.

Ze zien je al aankomen. Hoe serieus nemen ze je?

Ik weet het: het klinkt als de kleine David tegenover de grote Goliaths in deze wereld. Maar dit idee is zo goed en zo krachtig dat het wel groot moet worden. Als heel veel mensen gaan zien hoe goed deze oplossing is, ontstaat er een kritische massa van medestanders die zo groot is dat die niet meer genegeerd kan worden. Uiteindelijk zullen regeringen moeten luisteren.

Je bent ondernemer en druk met je bedrijf. Waarom doe je dit?

Als ondernemer zie ik hoe andere ondernemers die het goed menen met het milieu het meestal niet redden. Er vindt nu oneerlijke concurrentie plaats omdat de milieukosten niet betaald worden. Er zit een weeffout in het systeem en die moet eruit. Ik ben een doener en geloof in denken, daadkracht en doorzetten. We kunnen zo niet blijven doorgaan en blijven toekijken hoe ons economisch systeem de natuur sloopt en onze toekomst van ons afneemt. Alleen een systeem met eerlijke prijzen, ecoprijzen, leidt tot een duurzame toekomst.

Dat ga je toch nooit voor elkaar krijgen?

Waarom niet? Het is zo evident dat dit moet gebeuren. Heel veel mensen zijn het zat en vinden dat er nu echt wat moet gebeuren. Het is de hoogste tijd. Onze toekomst staat op het spel. We kunnen niet blijven afwachten. Dit moet gewoon gebeuren. Ik heb vaker dingen gedaan waarvan mensen vooraf zeiden: ‘Dat gaat je nooit lukken.’ Omdat het een mondiaal probleem is, moet je het wel wereldwijd aanpakken en dus groot denken. Anders gaat het niet werken. Het gaat om een positieve verandering van de wereld, daar doe ik het voor. Voor mijn kinderen en die van ons allemaal. Om ze weer een toekomst te geven.

Wat wil je dat mensen doen?

Ga samen met mij aan de slag. De stem van iedereen en vooral de zwijgende massa, is hard nodig. Als je wilt zien hoe het idee precies in elkaar zit, lees dan het boek De Vergeten Oplossing. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het géén ‘vergeten oplossing’ wordt. Met jouw stem laat je zien dat je wilt dat er echt wat gaat veranderen en draag je bij aan een historische omwenteling. Geef je stem en deel deze website met zoveel mogelijk anderen.  Samen gaan we het doen!

Enkele uitspraken van de auteur in het boek

Eric Broekhuizen

“Ik ben niet aangesloten bij een milieubeweging en ben eigenlijk net zo’n hardnekkige consument als de meesten van ons”

“Veel mensen weten niet wat ze met duurzaamheid aan moeten. Lange tijd was dit ook bij mij het geval.”

“Als burger vinden we dat we iets aan het milieu moeten doen, maar ons gedrag als consument is daaraan tegenst

“Niet onze levensstijl maar het economische systeem moet drastisch aangepast worden.”

“We doen nu alsof de schade aan het milieu niets kost. Alsof vervuilen gratis is.”

“De ecoprijs is de echte prijs van een product en omvat alle zichtbare en verborgen kosten van een product.”

“Een groeiende groep mensen ziet de samenhang en beseft dat alleen een omslag in ons denken kan leiden tot echte oplossingen.”


Eric broekhuizen“Duurzaamheid gaat allang niet meer om milieuactivisme of idealisme. Zonder de transitie naar een 

duurzame samenleving is er immers geen toekomst.”

“Dankzij ecoprijzen gaan duurzaam ondernemen en winst maken voortaan hand in hand.”

“We moeten ophouden met wachten tot iemand anders het gaat doen. We moeten zelf aan de slag.”

“Alles wat we hebben opgebouwd en geleerd zal in de komende dertig jaar gaan veranderen.”

 

 

Foto verantwoording
Veel foto’s op deze website zijn gemaakt door de auteur, tenzij evident is waar dat niet zo is. De foto met de twee zeevogels is geleend van Greenpeace. De vlinder op het boek en op elke pagina van deze website staat symbool dit initiatief en voor jouw stem: de vleugelslag van een vlinder die kan uitmonden in een orkaan!