Nieuws in perspectief

7222

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Topman: CO2-beprijzing brengt ons op koers

29 september 2019 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2302782-dsm-topman-sijbesma-prijs-op-co2-niet-per-se-oneerlijke-concurrentie.html

Nederland en Duitsland willen in 2021 een eigen heffing gaan invoeren op de uitstoot van CO₂, maar dat moeten ze niet op eigen houtje doen. ‘Natuurlijk is beprijzen dé manier om de uitstoot te verminderen: laat de vervuiler betalen,’ aldus DSM topman Sijbesma. Hij zegt heilig te geloven in beprijzen, omdat bedrijven een grote bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De landen in Europa moeten nu samen optrekken om het huidige Europese handelssysteem voor CO2- emissierechten te gaan verbeteren. Dat systeem begint nu te werken en zo voorkom je dat bedrijven door verschillende nationale belastingen kunnen worden benadeeld of bevoordeeld. Een internationale commissie onderzocht of het belasten van CO₂-uitstoot leidt tot verlies van concurrentievermogen. Dat hoeft volgens deze commissie niet het geval te zijn als de prijs zich tussen €30 en €125 per ton CO₂ bevindt. ‘Binnen deze bandbreedte zijn andere factoren belangrijker, zoals de lonen, belastingen, de infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeid,’ aldus de commissie. Willen we echt dat bedrijven maatregelen gaan nemen, moet de CO2-prijs dan ook snel naar € 100 per ton uitstoot.

‘Willen we echt dat bedrijven maatregelen nemen, moet de CO2-prijs snel naar € 100 per ton uitstoot.’

Zelfs Noordpool vervuild met plastic

31 augustus 2019 https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1157

Op de Noordpool zijn hoge concentraties van microplastics in de sneeuw gevonden. Volgens onderzoekers zijn die daar via de lucht gekomen. Dit is een nieuwe ontwikkeling nadat de minuscule stukjes plastic de afgelopen jaren al waren gevonden in zee, zeedieren, voedsel en drinkwater. Microplastics zijn stukjes plastic kleiner dan 5 millimeter die ontstaan door het uiteenvallen en slijten van grotere stukken plastic door water, zonlicht, wind en vorst. De mens kan deze deeltjes binnenkrijgen onder meer door het eten van zeedieren. Wetenschappers ontdekten dat de deeltjes zich over grote afstanden door de atmosfeer kunnen verspreiden. Door sneeuwval komen ze op het aardoppervlak terecht. Ze stellen dat het onontkoombaar is dat er een vervuilingsheffing op plastics komt om de vervuiling door het vrijkomen van plastic in de natuur drastisch terug te dringen.

‘Dit is een nieuwe ontwikkeling nadat de minuscule stukjes plastic de afgelopen jaren al waren gevonden in zee, zeedieren, voedsel en drinkwater.’

Klimaatakkoord nu vooral Mickey Mouse akkoord

21 juli 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/01/klimaatakkoord-is-wederom-succes-voor-de-hollandse-polder-a3965620

Hoewel de fanfare ontbrak presenteerde het kabinet onlangs trots het Klimaatakkoord. Het akkoord moest er komen, dus kwam het er. Het democratisch proces maakte van het Klimaatakkoord echter een coalitieakkoord, bedoeld om de politieke machthebbers te laten overleven. Met bloed, zweet en tranen hebben vier partijen de klimaatbom die ze zelf bij de formatie onder hun samenwerking hebben gelegd, onschadelijk gemaakt. Althans, voorlopig. Van de beoogde CO2-reductie van 49% is nog lang geen sprake. Veel schuift het kabinet voor zich uit. Soms heel ver, zoals met rekeningrijden. Bovendien moeten burgers worden verleid, niet gedwongen. En het kabinet neemt de tijd, 30 jaar om precies te zijn. Echte pijn moest weer vermeden worden. Politieke belangen hebben geleid tot een Mickey Mouse akkoord waar alle daadkracht uit is verdwenen. Zonder serieuze prijsprikkels voor vervuilers, zowel het bedrijfsleven als consumenten, komt er niets van terecht.

‘Zonder serieuze prijsprikkels voor vervuilers komt er niets van terecht’

Verlies van biodiversiteit is spelen met vuur

23 juni 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/miljoen-soorten-planten-en-dieren-dreigen-te-verdwijnen-a3959344

De natuur gaat wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw gezaghebbend rapport van de Verenigde Naties over biodiversiteit. We halen zoveel grondstoffen uit de natuur, dat die daarvan onvoldoende kan herstellen. In de afgelopen vijftig jaar is bijna de helft van alle ecosystemen op land en in zee ernstig aangetast door menselijk handelen. Het is voor het eerst dat de biodiversiteit mondiaal zo grondig in kaart is gebracht. Dit schreeuwt om vol inzetten op kringlooplandbouw, gericht natuurbeheer en de circulaire economie. Die kunnen alleen tot stand komen als we waarde gaan toekennen aan natuur en biodiversiteit. “Natuurlijk kan dit. Neem de economische waarde van diensten die de natuur nu levert en wat dit opbrengt. Dan kun je ook de schade van verlies ervan in rekening brengen bij de veroorzakers. Voor producten en diensten moeten we dan voortaan de werkelijke prijs betalen, de ecoprijs. Waar wachten we op?”

‘Het behouden van natuur en biodiversiteit kan niet zonder ecoprijzen. Er is geen tijd te verliezen’

Eerlijke spijkerbroek zit zoveel beter

24 mei 2019 https://www.nu.nl/economie/5904150/spijkerbroek-zou-met-milieu-en-sociale-kosten-33-euro-duurder-zijn.html

De prijs van een spijkerbroek zou bijna 33 euro omhoog moeten als de verborgen kosten erbij opgeteld zouden worden, stelt ABN AMRO in een donderdag verschenen rapport. De bank liet de ‘ware prijs’ van een spijkerbroek berekenen. Hierbij werd de hele productieketen onder de loep genomen, van katoenplantage tot denimweverij en spijkerbroekfabriek. Hierbij gaat het om de negatieve gevolgen van de jeansproductie, zoals grondstofverspilling, vervuiling, natuurschade, slechte arbeidsomstandigheden en te lage beloning voor kledingarbeiders. Er is uitgegaan van een veelvoorkomende productieketen waarbij de katoenverbouw en de stofproductie plaatsvinden in India, waarna de jeans in elkaar wordt gezet in Bangladesh. Uit een panelonderzoek bleek dat 47% van de mens bereid is om meer te betalen voor een eerlijke spijkerbroek.

‘De ecoprijs van een spijkerbroek ligt 33 euro hoger dan de huidige prijs.’

Wereldwijde energietransitie stokt

29 april 2019 http://reports.weforum.org/fostering-effective-energy-transition-2019/press-release/

De wereld slaagt er maar niet in om van zijn fossiele verslaving af te komen. Dat blijkt uit het recent verschenen rapport van World Economic Forum (WEF). Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energie-aanbod is de afgelopen drie decennia stabiel gebleven op 81%. Volgens econoom M. Bouman missen de maatregelen voor de energietransitie hun effectiviteit. De politiek ontbreekt het aan durf om de benodigde maatregelen te versnellen. ‘Wie gedrag wil veranderen, geeft schadelijk gedrag een prijs en de maatschappij zal bijdraaien. Liberaal klimaatbeleid gaat via de portemonnee. Men blijft vrij om te doen en laten wat men wil, mits daar een prijs voor wordt betaald waar milieu- en klimaatschade in is verdisconteerd. Dan zal de transitie wel tot een versnelling komen.’

’Effectief klimaatbeleid gaat via de portemonnee.’

Gedragsverandering vraagt om financiële prikkel

24 maart 2019 https://fd.nl/fd-persoonlijk/1287854/getver-vlieg-jij-nog

Natuurlijk zijn er mensen die ervan schrikken dat een retourtje naar Thailand goed is voor 2,7 ton CO2-uitstoot. Je zou 6 jaar vegetariër moeten worden om dat te compenseren. Níét naar Thailand gaan lijkt een stuk eenvoudiger dan 6 jaar geen vlees eten. Toch blijkt voor de meesten van ons ook dat een flinke uitdaging onder de verleidingen van goedkope verre reizen. Hoewel genoeg mensen inzien dat een weekend shoppen in New York of dat personeelsuitje naar Barcelona eigenlijk niet meer kan, is van minder vliegen geen sprake. De negatieve gevolgen voor het milieu zijn groot, terwijl het nog wel 15 of 20 jaar kan duren voordat vliegen eindelijk duurzaam kan. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om vliegen te belasten naar de werkelijke milieuschade. Met de juiste financiële prikkel zullen mensen wel andere keuzes maken of bijvoorbeeld de trein nemen.

‘De juiste financiële prikkels moedigen mensen aan wel andere keuzes.’

Voordelen CO2 heffing evident

24 februari 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/22/de-voor-en-nadelen-van-een-co2-heffing-a3651291

‘De klimaatverandering voltrekt zich sneller dan verwacht en het bedrijfsleven voelt te weinig de urgentie. Laat bedrijven daarom extra betalen voor hun vervuiling door broeikasgassen, dat is eerlijk, efficiënt en effectief,’ aldus Jesse Klaver. Hij heeft een punt. Het Europees systeem (ETS) dat hiervoor is bedoeld werkt immers onvoldoende. Een nationale heffing zal wél als directe prikkel werken om de industrie te laten innoveren en verduurzamen. Nadat het Verenigd Koninkrijk deze in 2013 invoerde, als aanvulling op het ETS, werden kolencentrales snel uit de markt gedrukt. Ook enkele andere landen kennen al een CO2 heffing, zoals Zweden waar de CO2-prijs 115 euro per ton bedraagt. Zo’n systeem is eenvoudig, want de vervuiler moet direct afrekenen. Het enige echte nadeel is een verslechtering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Een Europese heffing heeft daarom de voorkeur. Daar zouden we voor moeten gaan.

‘Een Europese heffing heeft de voorkeur. Daar zouden we voor moeten gaan.’

Lage prijs van producten hindert circulaire economie

13 januari 2019 https://www.nu.nl/economie/5676950/lage-prijs-nieuwe-producten-hindert-circulaire-economie.html

De kringloopeconomie komt moeilijk van de grond door de relatief lage prijs van nieuwe grondstoffen en producten die nog op een vervuilende wijze worden geproduceerd. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens PBL staat dit de doorbraak van de circulaire economie in de weg. Het is nog altijd goedkoper om vervuilend en voor de afvalberg te produceren, dan producten te maken die zo ontworpen zijn dat ze het milieu niet of weinig belasten en waarvan de grondstoffen ervan kunnen worden hergebruikt. De uitdaging blijkt vaak te groot om een business volgens het circulaire model rendabel te krijgen, waardoor investeerders deze niet willen financieren. PBL: ‘Natuurlijk kan hier wat aan gedaan worden, mits de overheid werk gaat maken van het beprijzen van vervuilend produceren. Het is een kwestie van politieke wil. Zodra vervuilende producten eenmaal duurder worden dan schone producten zal de circulaire economie echt snel van de grond komen.

‘Het is een kwestie van politieke wil. Als die er is kan de circulaire economie snel van de grond komen.’

Hol klimaatakkoord mist draagvlak

22 december 2018 https://fd.nl/economie-politiek/1283204/milieubeweging-en-fnv-verwerpen-klimaatakkoord

Bijna een jaar werd erover onderhandeld. De verwachtingen waren hoog gespannen. Deze week werd het bereikte klimaatakkoord gepresenteerd: tal van maatregelen worden genomen door onder meer huishoudens, woningcorporaties, de vervoerssector en de industrie, is het plan. Maar wat blijkt: bindende financiële consequenties voor de betrokkenen zijn buiten het akkoord gehouden. Wat hét klimaatakkoord had moeten worden, bleek voor velen een grote teleurstelling. Het meest vitale onderdeel ontbrak: de juiste financiële prikkels voor alle betrokken partijen. Een woordvoerder van milieuorganisaties: “Natuurlijk kunnen we niet zonder de invoering van een CO2-heffing voor de industrie. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat de afspraken worden nagekomen als er geen financiële consequenties zijn verbonden aan het niet-nakomen van de afspraken?”

‘Een akkoord zonder duidelijke afspraken over wie wat betaald, is een zinloos akkoord.’