Nieuws in perspectief

7214

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Eerlijke spijkerbroek zit zoveel beter

24 mei 2019 https://www.nu.nl/economie/5904150/spijkerbroek-zou-met-milieu-en-sociale-kosten-33-euro-duurder-zijn.html

De prijs van een spijkerbroek zou bijna 33 euro omhoog moeten als de verborgen kosten erbij opgeteld zouden worden, stelt ABN AMRO in een donderdag verschenen rapport. De bank liet de ‘ware prijs’ van een spijkerbroek berekenen. Hierbij werd de hele productieketen onder de loep genomen, van katoenplantage tot denimweverij en spijkerbroekfabriek. Hierbij gaat het om de negatieve gevolgen van de jeansproductie, zoals grondstofverspilling, vervuiling, natuurschade, slechte arbeidsomstandigheden en te lage beloning voor kledingarbeiders. Er is uitgegaan van een veelvoorkomende productieketen waarbij de katoenverbouw en de stofproductie plaatsvinden in India, waarna de jeans in elkaar wordt gezet in Bangladesh. Uit een panelonderzoek bleek dat 47% van de mens bereid is om meer te betalen voor een eerlijke spijkerbroek.

‘De ecoprijs van een spijkerbroek ligt 33 euro hoger dan de huidige prijs.’

Wereldwijde energietransitie stokt

29 april 2019 http://reports.weforum.org/fostering-effective-energy-transition-2019/press-release/

De wereld slaagt er maar niet in om van zijn fossiele verslaving af te komen. Dat blijkt uit het recent verschenen rapport van World Economic Forum (WEF). Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energie-aanbod is de afgelopen drie decennia stabiel gebleven op 81%. Volgens econoom M. Bouman missen de maatregelen voor de energietransitie hun effectiviteit. De politiek ontbreekt het aan durf om de benodigde maatregelen te versnellen. ‘Wie gedrag wil veranderen, geeft schadelijk gedrag een prijs en de maatschappij zal bijdraaien. Liberaal klimaatbeleid gaat via de portemonnee. Men blijft vrij om te doen en laten wat men wil, mits daar een prijs voor wordt betaald waar milieu- en klimaatschade in is verdisconteerd. Dan zal de transitie wel tot een versnelling komen.’

’Effectief klimaatbeleid gaat via de portemonnee.’

Gedragsverandering vraagt om financiële prikkel

24 maart 2019 https://fd.nl/fd-persoonlijk/1287854/getver-vlieg-jij-nog

Natuurlijk zijn er mensen die ervan schrikken dat een retourtje naar Thailand goed is voor 2,7 ton CO2-uitstoot. Je zou 6 jaar vegetariër moeten worden om dat te compenseren. Níét naar Thailand gaan lijkt een stuk eenvoudiger dan 6 jaar geen vlees eten. Toch blijkt voor de meesten van ons ook dat een flinke uitdaging onder de verleidingen van goedkope verre reizen. Hoewel genoeg mensen inzien dat een weekend shoppen in New York of dat personeelsuitje naar Barcelona eigenlijk niet meer kan, is van minder vliegen geen sprake. De negatieve gevolgen voor het milieu zijn groot, terwijl het nog wel 15 of 20 jaar kan duren voordat vliegen eindelijk duurzaam kan. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om vliegen te belasten naar de werkelijke milieuschade. Met de juiste financiële prikkel zullen mensen wel andere keuzes maken of bijvoorbeeld de trein nemen.

‘De juiste financiële prikkels moedigen mensen aan wel andere keuzes.’

Voordelen CO2 heffing evident

24 februari 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/22/de-voor-en-nadelen-van-een-co2-heffing-a3651291

‘De klimaatverandering voltrekt zich sneller dan verwacht en het bedrijfsleven voelt te weinig de urgentie. Laat bedrijven daarom extra betalen voor hun vervuiling door broeikasgassen, dat is eerlijk, efficiënt en effectief,’ aldus Jesse Klaver. Hij heeft een punt. Het Europees systeem (ETS) dat hiervoor is bedoeld werkt immers onvoldoende. Een nationale heffing zal wél als directe prikkel werken om de industrie te laten innoveren en verduurzamen. Nadat het Verenigd Koninkrijk deze in 2013 invoerde, als aanvulling op het ETS, werden kolencentrales snel uit de markt gedrukt. Ook enkele andere landen kennen al een CO2 heffing, zoals Zweden waar de CO2-prijs 115 euro per ton bedraagt. Zo’n systeem is eenvoudig, want de vervuiler moet direct afrekenen. Het enige echte nadeel is een verslechtering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Een Europese heffing heeft daarom de voorkeur. Daar zouden we voor moeten gaan.

‘Een Europese heffing heeft de voorkeur. Daar zouden we voor moeten gaan.’

Lage prijs van producten hindert circulaire economie

13 januari 2019 https://www.nu.nl/economie/5676950/lage-prijs-nieuwe-producten-hindert-circulaire-economie.html

De kringloopeconomie komt moeilijk van de grond door de relatief lage prijs van nieuwe grondstoffen en producten die nog op een vervuilende wijze worden geproduceerd. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens PBL staat dit de doorbraak van de circulaire economie in de weg. Het is nog altijd goedkoper om vervuilend en voor de afvalberg te produceren, dan producten te maken die zo ontworpen zijn dat ze het milieu niet of weinig belasten en waarvan de grondstoffen ervan kunnen worden hergebruikt. De uitdaging blijkt vaak te groot om een business volgens het circulaire model rendabel te krijgen, waardoor investeerders deze niet willen financieren. PBL: ‘Natuurlijk kan hier wat aan gedaan worden, mits de overheid werk gaat maken van het beprijzen van vervuilend produceren. Het is een kwestie van politieke wil. Zodra vervuilende producten eenmaal duurder worden dan schone producten zal de circulaire economie echt snel van de grond komen.

‘Het is een kwestie van politieke wil. Als die er is kan de circulaire economie snel van de grond komen.’

Hol klimaatakkoord mist draagvlak

22 december 2018 https://fd.nl/economie-politiek/1283204/milieubeweging-en-fnv-verwerpen-klimaatakkoord

Bijna een jaar werd erover onderhandeld. De verwachtingen waren hoog gespannen. Deze week werd het bereikte klimaatakkoord gepresenteerd: tal van maatregelen worden genomen door onder meer huishoudens, woningcorporaties, de vervoerssector en de industrie, is het plan. Maar wat blijkt: bindende financiële consequenties voor de betrokkenen zijn buiten het akkoord gehouden. Wat hét klimaatakkoord had moeten worden, bleek voor velen een grote teleurstelling. Het meest vitale onderdeel ontbrak: de juiste financiële prikkels voor alle betrokken partijen. Een woordvoerder van milieuorganisaties: “Natuurlijk kunnen we niet zonder de invoering van een CO2-heffing voor de industrie. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat de afspraken worden nagekomen als er geen financiële consequenties zijn verbonden aan het niet-nakomen van de afspraken?”

‘Een akkoord zonder duidelijke afspraken over wie wat betaald, is een zinloos akkoord.’

Ruim helft uitstoot komt van 10 bedrijven

2 december 2018 https://nos.nl/artikel/2261119-tien-bedrijven-stoten-ruim-helft-uit-van-hele-nederlandse-bedrijfsleven.html

Terwijl de Nederlandse politiek draalt, blijkt meer dan de helft van de CO2 uitstoot van de industrie afkomstig van slechts 10 bedrijven, waaronder energiebedrijven (op de 1e, 2e en 5e plaats), Chemelot (4), Shell (6) en Tata Steel (3). Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit is de uitstoot van deze tien bedrijven even groot als drie keer de uitstoot van alle Nederlandse huishoudens samen. Onlangs luidde de VN de noodklok en liet zij weten dat landen wereldwijd hun inspanningen moeten verdrievoudigen om de opwarming van de aarde nog onder de 2 graden te kunnen houden. Toch kunnen de bedrijven hun gang blijven gaan. Dit zal zo blijven zolang vervuilen gratis blijft. Ondanks alle mooie woorden van politici en de bedrijven zelf, is de gezamenlijke uitstoot van deze tien bedrijven de afgelopen vijf jaar niet gedaald, maar juist gestegen.

‘Zolang vervuilen gratis kan zal er weinig veranderen.’

Minister: vervuiler gaat betalen

1 november 2018 https://www.nu.nl/politiek/5546225/wiebes-gelooft-in-co2-heffing-industrie-maar-twijfelt-bedrag.html

Er lijkt schot te komen in de Nederlandse politiek om de verduurzaming aan te jagen door de vervuiler te laten betalen. Al eerder adviseerde De Nederlandse Bank om elke ton CO2-uitstoot te beboeten met 50 euro. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is een groot voorstander van een heffing op CO2-uitstoot voor vervuilende bedrijven: ‘CO2-heffing is de effectiefste, de meest voor de hand liggende en efficiëntste manier te verduurzamen’. Voorgesteld werd een soort BTW op CO2 in te voeren, de Vergoeding Externe Kosten. Alle producenten die betrokken zijn bij het productieproces moeten daarbij hun CO2-uitstoot opgeven en doorberekenen. Zo worden vervuilende producten vanzelf duurder en minder gekocht. Wiebes: ‘We weten al langer dat ecoprijzen onvermijdelijk zijn om de energietransitie te laten slagen. Nu is dan het moment gekomen voor de invoering ervan.’

‘Minister: CO2-heffing is de effectiefste, de meest voor de hand liggende en efficiëntste manier te verduurzamen.’

Vervang polderoverleg door beprijzing

26 september 2018 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-klimaatakkoord-wordt-gesaboteerd-zegt-oud-kroonlid-van-de-ser-stop-met-polderen-je-laat-de-kalkoen-toch-ook-niet-meebeslissen-over-het-kerstdiner-~bbb18de7/

Volgens hoogleraar en oud-SER kroonlid Klaas van Egmond moet de politiek stoppen met haar overleg met bedrijven over maatregelen tegen klimaatverandering. ‘Een heilloze weg. Het is het huidige systeem waarin de grote bedrijven alle macht hebben gekregen en de boel saboteren. Ze willen dit niet werkelijk oplossen en doen alles om de boel bewust te vertragen.’ Volgens Van Egmond is de enige weg om een echte prijs op CO2-uitstoot te zetten. ‘Begin bij 100 euro per ton uitstoot. Autofabrikanten gaan dan vanzelf schonere en kleinere auto’s maken. En burgers hun woning isoleren,‘ aldus Van Egmond. ’De invoering kan door samen op te trekken met Frankrijk en Duitsland en de heffing ook op te leggen bij producten van buiten Europa, zoals goedkope producten uit China.’

‘De enige weg om een echte prijs op uitstoot te zetten, samen met de landen om ons heen.’

 

Beprijzen CO2-uitstoot nu echt van start

27 augustus 2018 https://www.volkskrant.nl/economie/uitstoten-van-co2-wordt-nu-een-dure-grap-en-dat-is-goed-voor-het-klimaat-en-de-schatkist~b9bffaa7/

Er komt beweging in het beprijzen van CO2-uitstoot. Vanaf 2019 worden overtollige uitstootrechten uit de markt gehaald waardoor de prijs om CO2 uit te stoten zal gaan stijgen. Eindelijk gaat de vervuiler betalen en gaat marktwerking zijn werk doen. Hierop vooruitlopend is afgelopen jaar de prijs van het recht om in Europa een ton CO2 uit te stoten al verviervoudigd tot € 18 per ton. Komende jaren loopt dit naar verwachting verder op naar € 35 tot € 40 per ton. Dit zal de overgang van kolen naar gas versnellen. Zoals te verwachten komen bedrijven met bezwaren. Maar de politiek moet nu eindelijk zijn rug recht houden. Wel moet zij zorgen dat de CO2-uitstoot Europees wordt aangepakt, zodat bedrijven worden gestimuleerd te verduurzamen zonder hun concurrentiepositie te verslechteren.

‘De vervuiler gaat betalen en marktwerking stimuleert de bedrijven te verduurzamen.’