Nieuws in perspectief

7304

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Rechtszaken tegen meest vervuilende bedrijven

10 oktober 2021 https://fd.nl/economie/1414426/na-shell-dreigt-milieudefensie-nu-rabo-met-klimaatproces-vjj1ca8mpxc3

Na de overwinning in de geruchtmakende klimaatzaak tegen Shell wil Milieudefensie nu ook andere bedrijven dwingen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Al in 2014 werd in het boek De Vergeten Oplossing voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Volgens deze voorspelling zouden ook de bestuurders van deze ondernemingen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook dit lijkt nu werkelijkheid te gaan worden. Al decennia weten de bedrijven dat de aarde als gevolg van hun uitstoot opwarmt. Ondanks het akkoord van Parijs is er nog weinig in hun beleid veranderd. Milieudefensie wil de bedrijven via rechtszaken forceren alsnog te gaan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Voor zestig bedrijven zijn dossiers in voorbereiding.

‘Na de bedrijven zullen ook hun bestuurders aansprakelijk worden gesteld’

Politiek doordrenkt van kortetermijndenken

12 september 2021 https://www.gelderlander.nl/politiek/ministerie-schrapte-minder-vlees-eten-uit-klimaatcampagne~a48c91dc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Steeds weer opnieuw zien we dat de Nederlandse politiek schaamteloos egocentrisch is en doordrenkt van kortetermijndenken. Hans Stegeman van Triodos: ‘De vrees voor opiniepeilers en een scherp oog voor persoonlijk gewin bepalen wat er wel maar ook wat er niet gebeurt. Terwijl visie en keuzes hard nodig zijn op tal van terreinen, schrijven we in Nederland politiek tegenwoordig met een kleine ‘p’ en is de discussie vervlakt tot poppetjes, belangetjes, en partijpuntjes.’ Ondertussen blijven antwoorden op de grote uitdagingen waar we voor staan uit. Neem de klimaatverandering die op ons af komt. Als apaten blijven politici er omheen draaien en ondertussen gebeurt er nagenoeg niets. Hoe moeilijk is het de vraag te stellen welke samenleving we willen hebben? Om dan te bepalen wat wel en wat duidelijk niet in lijn is met de wereld die je nastreeft.

‘Hoe moeilijk is het de vraag te stellen welke samenleving we willen hebben en vervolgens daarnaar te handelen?’

De tijd is op: voer integraal CO2-heffing in

15 augustus 2021 https://fd.nl/opinie/1407880/de-tijd-is-op-voor-klimaattafels-en-ander-geneuzel-uoh1caIjWUn6

Het nieuwe IPCC-rapport dat deze week verscheen laat weinig aan onduidelijkheid over: klimaatverandering is volop gaande en zichtbaar en kan alleen gestopt worden met het daadwerkelijk afbouwen van en stoppen met het uitstoten van CO2. Volgens hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen blijft de overheid op beschamende wijze in gebreke. Terwijl men blijft dralen omdat ‘het wel betaalbaar moet blijven’ wil het er bij de Nederlandse politiek niet in dat niets doen uiteindelijk veel duurder uitpakt. Hij ziet maar één weg: koolstofbeprijzing, ofwel de vervuiler gaat betalen. Dus stop de CO2-vrijstellingen voor bedrijven en zorg voor een CO2-heffing aan de EU-buitengrens. Zo wordt elk bedrijf geconfronteerd wordt met de milieugevolgen van zijn acties en heeft deze de juiste prikkel om de uitstoot af te bouwen. CO2-heffingen aan de (buiten)grens zijn niet een alternatief voor internationale overeenstemming; de heffingen zijn juist de enige manier om wereldwijde overeenstemming te bereiken.

‘CO2-heffingen ook aan de grens, zijn juist de enige manier om wereldwijde overeenstemming te bereiken.’

EU politiek ontwaakt: eindelijk serieuze klimaatactie!

18 juli 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/14/de-green-deal-is-hier-dit-zijn-de-belangrijkste-onderdelen-uit-de-europese-klimaatplannen-a4050975

Brussel heeft deze week haar ambities ontvouwd. Er komt nu eindelijk een prijskaartje te hangen aan CO₂-uitstoot. De Vergeten Oplossing komt tot leven. Door deze vervuilersheffing worden diesel en benzine duurder en er komt een einddatum voor de brandstofmotor in auto’s. Uitstootvrije elektrische auto’s worden de norm. Ook komt er een tax op bunkerolie en moeten zee-vervoerders voor hun broeikasgassen uitstoot gaan betalen. Hetzelfde geldt voor de uitstoot bij de verwarming van woningen en andere gebouwen. Vliegen wordt stapsgewijs duurder door de langverwachte invoer van een belasting op kerosine, al heeft de luchtvaartlobby dit wel weten op te rekken naar 2033. Een koolstofgrensheffing moet oneerlijke internationale concurrentie voorkomen. Brussel: ‘We hebben simpelweg geen andere keuze, we hebben nog maar zo ontzettend weinig tijd’.

‘Eindelijk een prijskaartje aan CO₂-uitstoot, De Vergeten Oplossing komt tot leven.’

Bestuurders grote vervuilers niet langer veilig

13 juni 2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2384472-grote-vervuilers-willen-best-vergroenen-maar-wel-onder-voorwaarden

Grote vervuilende bedrijven weten al heel lang dat ze hun vervuiling moeten terugdringen maar haast werd niet gevoeld. Liever werd klimaatverandering gebagatelliseerd en nog even flink door geïnvesteerd in vervuilende en fossiele technieken. De bonus van de bestuurders moest immers niet in gevaar komen. Maar de wereld is veranderd. De rechtszaak die leidde tot het Shell-vonnis laat dit zien en ze staan nu onder toenemende druk om te verduurzamen. Toch blijven ze wijzen naar anderen en de politiek. Roger Cox, advocaat van Milieudefensie: “Ergens zit altijd een persoon aan de knoppen. De bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders van grote multinationale ondernemingen die veel CO2 uitstoten gaat een logische vervolgstap zijn. Maar als je weet dat je organisatie schade aan de wereld toebrengt die niet met geld is te vergoeden, dan komen dit soort dingen in beeld.”

‘Ook bestuurders van grote multinationale vervuilende bedrijven zijn niet veilig.’

Creatief boekhouden bij klimaatdoelen

24 mei 2021 https://fd.nl/opinie/1384281/gelul-over-netto-nul-kxe1cassYoN7

Terwijl landen, bedrijven en de financiële sector beloven om binnen enkele decennia uit te komen op ‘netto-nul’ uitstoot, zijn we verder weg dan ooit van het waarmaken van het Klimaatakkoord van Parijs. Hoe kan dat? De meeste beloften zijn gebaseerd op creatief boekhouden. Spelen met eind- en begindata, vage tussendoelen, onderdelen van bedrijven afsplitsen (de meest vervuilende) en praten over ‘relatief’ en ‘netto’ in plaats van gewoon ‘geen uitstoot’. ‘Netto’ is hier het sleutelbegrip. Netto betekent namelijk dat er ook maatregelen elders genomen kunnen worden die broeikasgassen uit de lucht halen, in plaats van de uitstoot zelf te verminderen. Zo wordt de vervuiling zelf niet weggenomen. Daarvoor is het nodig dat deze belast gaat worden. Pas dan komen de bedrijven met échte maatregelen.

Pas als vervuiling zelf belast gaat worden komen bedrijven met echte maatregelen.

Milieukosten opnemen in ons BNP

18 april 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/verreken-milieuschade-in-het-bbp-a4039565

Voor een goede balans tussen een groeiende economie en duurzaamheid moeten we naast de baten van de economische productie ook de veroorzaakte schade aan natuur en milieu kwantificeren. De kosten voor het herstel van deze veroorzaakte schade aan natuur en milieu worden in werkelijkheid nog altijd genegeerd zoals van CO2-emissies en stikstofemissies. Het incorporeren van de milieukosten in de economie en de ontwikkeling van een ‘Green GDP’ (gros domestic product, Engelse term voor BNP) is anno 2021 internationaal zeer actueel en absolute noodzaak. In het boek De Vergeten Oplossing zijn de methodes om de milieukosten te berekenen beschreven.

‘De milieukosten berekeningen zoals beschreven in De Vergeten Oplossing lenen zich zeer goed om in het GDP op te nemen.’

Vervang Chinese subsidies door vervuilingsheffing

21 maart 2021 https://fd.nl/economie-politiek/1377575/timmermans-china-moet-stoppen-met-kolensubsidies-puc1cauaf3UF

China moet stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales, ook in andere landen. Die oproep hebben Timmermans van de Europese Commissie en oud-burgemeester van New York, Bloomberg gedaan. Peking wil tegen 2060 klimaatneutraal zijn, maar bouwt in eigen land nog altijd nieuwe kolencentrales om de energiehonger te stillen. Tegelijk zijn Chinese bedrijven betrokken bij het opzetten van nieuwe kolencentrales in Indonesië, Vietnam, India, Pakistan en Zuid-Afrika. Gebruik van steenkool leidt tot toenemende vervuiling, CO2-uitstoot, sterfte en ziekte vanwege luchtverontreiniging en het verlies van biodiversiteit. ‘De kortetermijnkosten van steenkool zijn laag en dat remt de overgang naar groene energie. Dit wordt snel anders als de subsidies worden ingeruild voor een vervuilingsheffing,’ stellen ze.

‘Een vervuilingsheffing stopt de groei van steenkoolcentrales en stimuleert schone energie.’

Corona zorgt voor versnelling verduurzaming

28 februari 2021 https://www.maakindustrie.nl/nieuws/energie/grotere-bedrijven-covid-19-pandemie-vergroot-noodzaak-tot-verduurzaming/

ING-bank deed onderzoek onder bedrijven naar de invloed van corona op hun verduurzaming. Meer dan de helft van de bedrijven is duurzaamheid tijdens de coronacrisis belangrijker gaan vinden. Velen namen relatief makkelijk door te voeren maatregelen, zoals energiebesparing, het recyclen, reduceren en scheiden van afval, besparen van water en het gebruik van duurzame energie. Steeds meer bedrijven zetten ook in op het reduceren van hun CO2-uitstoot. Toch waren er ook veel bedrijven die de investeringen in verduurzaming hebben uitgesteld, mede door de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht. Veel bedrijven noemen ook het gebrek aan belastingprikkels nog als reden voor hun terughoudendheid. Als verduurzamen rendabel wordt komt er pas echt de vaart in.

‘Zodra verduurzamen rendabel wordt kan het snel gaan.’

Zonder grondstoffen geen energietransitie

24 januari 2021 https://www.iexprofs.nl/Column/502483/Duurzaam-beleggen/Zonder-mijnbouw-geen-energietransitie.aspx

Om te kunnen verduurzamen met windmolens, zonnepanelen, elektrische auto’s en andere transportmiddelen zijn voor de bouw grondstoffen nodig. Heel veel grondstoffen zelfs. De energietransitie zal de honger naar grondstoffen alleen maar erger maken. Deze grondstoffen zullen ook moeten komen uit de terugwinning uit afgedankte producten en materialen. Toch komt de circulaire economie maar nauwelijks van de grond. Het ontbreekt het bedrijfsleven aan voldoende prikkels om in te zetten op de herwinning van grondstoffen uit afval. Een oplossing biedt een vervuilingsheffing op grondstoffen via ecoprijzen. Zo ontstaat een verdienmodel waardoor herwinning van materialen uit afval rendabel wordt.

‘Zo ontstaat een verdienmodel waardoor herwinning van materialen uit afval rendabel wordt.’