Nieuws in perspectief

7257

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Geen oud systeem overeind houden

7 juni 2020 https://fd.nl/opinie/1345515/laten-we-ditmaal-geen-oud-systeem-overeind-houden-maar-een-nieuw-systeem-opzetten

Nu we greep krijgen op de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus, staan we voor de immense taak onze economieën weer op te bouwen. Tegelijk staan we voor de enorme uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Als we dan miljarden euro’s vrijmaken voor het herstel, laten we die dan goed besteden en investeren in een schone en veerkrachtige economie. We moeten afscheid nemen van achterhaalde, vervuilende technologieën en verouderde verdienmodellen. Dit vergt gericht investeren in schone energie, schoon vervoer, schone industrie en renovatie van huisvesting. Dat maakt onze economie ook weerbaar te maken tegen toekomstige schokken. Laten we nu verder kijken dan de wereld die we kennen en ons inzetten voor een wereld die we willen zien, in het belang van de toekomst van onze kinderen.

‘Laten we nu verder kijken dan de wereld die we kennen en ons inzetten voor een wereld die we willen zien.’

Luchtvaart verduurzamen bij staatssteun

13 april 2020 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/33631/milieu-kabinet-steun

Bedrijven die hun omzet zien wegvallen als gevolg van het coronavirus kunnen een beroep doen op financiële steun van de overheid. Denk aan KLM, Schiphol of Shell. Hier is veel begrip voor. Wel mag overheidsgeld niet gebruikt worden om grote vervuilers in stand te houden. De luchtvaartindustrie is een van de meeste vervuilende industrieën met een hoge CO2-uitstoot en dient versneld maatregelen te nemen voor geluidsarm en CO2-neutraal vliegen. Zo komt ze versterkt en schoner uit de crisis. KLM en Schiphol kunnen hiermee een concurrentievoordeel opbouwen, want wanneer de onvermijdelijke milieumaatregelen zoals er een hoog tarief op CO2-uitstoot straks worden ingevoerd, hebben zij zich al aangepast.

‘Zo kan de coronacrisis bijdragen om bedrijven versneld te verduurzamen.’

Geld rekenen in plaats van gratis stuurt gedrag

15 maart 2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/02/bijlage-1-evaluatie-verbod-op-gratis-plastic-draagtassen

De kracht van kleine bedragen kan enorm zijn. Onlangs vond de evaluatie plaats van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen dat nu enkele jaren van kracht is. Sinds 2016 zijn winkeliers verplicht deze alleen nog tegen betaling te verstrekken, met als richtprijs 25 cent. Terwijl Nederlanders in 2015 nog bijna drie miljard plastic tasjes gebruikten is dit gedaald naar 600 miljoen stuks op jaarbasis. Ofwel van 170 naar 35 stuks jaarlijks per persoon. De maatregel is dus zeer effectief gebleken. Veel mensen nemen tegenwoordig weer een boodschappentas mee naar de winkel of nemen hun aankopen zonder tas mee. Zo hoeven ze geen dubbeltje of kwartje neer te tellen voor het plastic tasje van de winkelier. Geld rekenen voor iets wat voorheen gratis was maakt bewust en stuurt gedrag. Ingeslepen gewoontes veranderen op slag, en wat vroeger onpraktisch en onnodig leek, is plotseling doodnormaal. Als je met een paar centen al zoveel kunt bereiken, dan smaakt dat toch naar meer?

‘Geld rekenen voor iets wat voorheen gratis was maakt bewust en stuurt gedrag. Zelfs bij kleine bedragen.’

Ecoprijs geeft de aarde een stem

11 februari 2020 https://fd.nl/futures/1332346/de-stem-van-de-natuur

Al sinds de zestiger jaren maken bepaalde groepen mensen zich druk om de vernietigende effecten van ons gedrag op de aarde. Die geluiden drongen langzaam door tot de reguliere politiek via de milieupartijen. Zo veroverde de aarde langzaam een stem in de politieke besluitvorming. In de markteconomie werd dat geluid pas veel later gehoord. Voor de markt is de aarde vooral een onuitputtelijke bron die geëxploiteerd kan worden. Zolang de belasting van de aarde geen integraal onderdeel is van de beprijzing van goederen, zal ze haar invloed in de economische arena moeten delen met andere economische belangen. Daarom zijn ecoprijzen onontbeerlijk aldus de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Dankzij ecoprijzen krijgt de aarde een autonome stem in de economische besluitvorming.

‘Dankzij ecoprijzen krijgt de aarde een autonome stem in de economische besluitvorming.’

Klein bier

18 januari 2020 https://www.commondreams.org/newswire/2019/12/05/investments-oil-and-gas-production-over-next-five-years-will-lock-more-15degc

De lidstaten van de Europese Unie zijn een Green Deal overeen gekomen. De vlag kan uit, want gedurende tien jaar zal er jaarlijks 100 miljard euro geïnvesteerd worden om de CO2-uitstoot terug te dringen naar nul in 2050. Veel te laat natuurlijk, want dat betekent dat verwoestende effecten van klimaatverandering niet meer tegen zijn te houden. Wie denkt dat 100 miljard veel is, moet eens gaan kijken naar de investeringen in de fossiele industrie. In december verscheen een rapport van het Global Gas & Oil Network waarin staat dat de komende vijf jaar meer dan 1.400 miljard dollar zal worden geïnvesteerd in verdere exploitatie van olie- en gasvelden. Daarmee verbleekt het bedrag dat de EU gaat investeren in het tegengaan van klimaatverandering. Klein bier dus. Dit doet je weer even stilstaan bij de ware machtsverhoudingen in de wereld. Terwijl de planeet in de fik staat gaat Europa er met een veel te klein brandweerautootje op af, terwijl investeerders met dollartekens in de ogen nog wat meer olie op het vuur gooien.

Belasting dringt vervuiling terug naar nul

14 december 2019 https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/12/03/cpb-belasting-op-industriele-luchtvervuiling-veelbelovend/

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dinsdag een onderzoek gepubliceerd naar een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie. Volgens de onderzoekers is zo’n belasting veelbelovend. De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide komt volgens het onderzoek met een gerichte belasting praktisch op nul uit in 2030. ‘Als Nederland snel af wil van de luchtvervuiling door zijn industrie, moet het de uitstoot van schadelijke stoffen gaan belasten.’ Volgens het CPB wegen de hogere kosten voor de industrie op tegen de gezondheidskosten die door een heffing worden bespaard. Nederland kan de belasting op luchtverontreiniging zelfstandig invoeren. De Nederlandse industrie wordt internationaal door hogere kosten weliswaar minder concurrerend, maar de daling van de productie valt mee, aldus het CPB. Zo voorspelt het voor basisplastics (ethyleen) een productiedaling van 1% in 2050 en leveren de staal- en kunstmestindustrie 4% productie in.

‘De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide komt met een gerichte belasting praktisch op nul uit in 2030.’

 

Kan de politiek het nog aan?

23 november 2019 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-actiegroep-pakt-het-klimaatprotest-radicaler-aan-iedereen-zal-ons-haten-maar-horen-zullen-ze-ons~beaa3d79/

De ecologische ramp en klimaatcrisis die de wetenschap tegenwoordig beschrijft, is voor velen nog moeilijk voor te stellen. Toch moeten we de feiten onder ogen zien, stellen de milieu activisten van Extinction Rebellion. Ondanks internationale toezeggingen van landen en politici stevenen we nog steeds af op 3 tot 5 graden opwarming en storten biologische systemen in hoog tempo in. Moeten we nog langer vertrouwen op het onvermogen van de politiek, of zijn radicale stappen nodig zijn? Voor Extinction Rebellion is de tijd van afwachten voorbij. Met de huidige koers van geleidelijke afbouw van CO2-uitstoot tot 2050 nemen we een onverantwoord risico. Ze willen niet langer het politiek aannemelijke, maar het wetenschappelijk noodzakelijke als uitgangspunt. En vinden een ingrijpende economische transitie onvermijdelijk. Ze hebben een punt. Zonder gerichte economische prikkels gaat het echt niet lukken. Het is een goed idee om burgers gezamenlijk te laten beslissen over een rechtvaardige transitie.

‘Zonder gerichte economische prikkels gaat het echt niet lukken.’

 

Uitstoot stikstof terugdringen op boerenslimme manier

27 oktober 2019 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oplossing-stikstofprobleem-ammoniak-van-veehouders-is-miljoenen-waard~b87f4883/

Sinds het stikstofbesluit afgelopen zomer duidelijk maakte dat de uitstoot van stikstof moet worden teruggedrongen, zijn veel sectoren opgeschud. Vooral de agrarische sector, veroorzaker van zo’n 45% van de stikstofuitstoot, krijgt het te verduren. De sector zelf stelt nu voor om de uitstoot van stikstof verhandelbaar te maken, net zoals bij CO2-emissierechten het geval is. LTO-Nederland: “Boeren moet hun uitstoot terugdringen. Geef ze het recht om de stikstof die ze nu nog uitstoten aan anderen te verkopen. Wie dan in plaats van 12.000 varkens er 15.000 wil gaan houden, zou dan voor 3.000 beesten extra stikstofrechten moeten kopen. En andersom, wie een woonwijk wil bouwen en stikstof wil uitstoten, kan bijvoorbeeld van een boer stikstofrechten kopen. Dan krijgt een boer die stopt geld.” Het basisidee is: zorg dat de vervuiler voor de schade ten gevolge van de uitstoot van stikstof opdraait. Door het plafond van toegestane stikstofuitstoot jaarlijks te verlagen, past de marktprijs zich automatisch aan waardoor de uitstoot van stikstof gaat afnemen.

‘Handel in stikstofrechten biedt een marktconforme manier om boeren uit te kopen en de uitstoot terug te dringen.’

 

Topman: CO2-beprijzing brengt ons op koers

29 september 2019 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2302782-dsm-topman-sijbesma-prijs-op-co2-niet-per-se-oneerlijke-concurrentie.html

Nederland en Duitsland willen in 2021 een eigen heffing gaan invoeren op de uitstoot van CO₂, maar dat moeten ze niet op eigen houtje doen. ‘Natuurlijk is beprijzen dé manier om de uitstoot te verminderen: laat de vervuiler betalen,’ aldus DSM topman Sijbesma. Hij zegt heilig te geloven in beprijzen, omdat bedrijven een grote bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De landen in Europa moeten nu samen optrekken om het huidige Europese handelssysteem voor CO2- emissierechten te gaan verbeteren. Dat systeem begint nu te werken en zo voorkom je dat bedrijven door verschillende nationale belastingen kunnen worden benadeeld of bevoordeeld. Een internationale commissie onderzocht of het belasten van CO₂-uitstoot leidt tot verlies van concurrentievermogen. Dat hoeft volgens deze commissie niet het geval te zijn als de prijs zich tussen €30 en €125 per ton CO₂ bevindt. ‘Binnen deze bandbreedte zijn andere factoren belangrijker, zoals de lonen, belastingen, de infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeid,’ aldus de commissie. Willen we echt dat bedrijven maatregelen gaan nemen, moet de CO2-prijs dan ook snel naar € 100 per ton uitstoot.

‘Willen we echt dat bedrijven maatregelen nemen, moet de CO2-prijs snel naar € 100 per ton uitstoot.’

Zelfs Noordpool vervuild met plastic

31 augustus 2019 https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1157

Op de Noordpool zijn hoge concentraties van microplastics in de sneeuw gevonden. Volgens onderzoekers zijn die daar via de lucht gekomen. Dit is een nieuwe ontwikkeling nadat de minuscule stukjes plastic de afgelopen jaren al waren gevonden in zee, zeedieren, voedsel en drinkwater. Microplastics zijn stukjes plastic kleiner dan 5 millimeter die ontstaan door het uiteenvallen en slijten van grotere stukken plastic door water, zonlicht, wind en vorst. De mens kan deze deeltjes binnenkrijgen onder meer door het eten van zeedieren. Wetenschappers ontdekten dat de deeltjes zich over grote afstanden door de atmosfeer kunnen verspreiden. Door sneeuwval komen ze op het aardoppervlak terecht. Ze stellen dat het onontkoombaar is dat er een vervuilingsheffing op plastics komt om de vervuiling door het vrijkomen van plastic in de natuur drastisch terug te dringen.

‘Dit is een nieuwe ontwikkeling nadat de minuscule stukjes plastic de afgelopen jaren al waren gevonden in zee, zeedieren, voedsel en drinkwater.’