Nieuws in perspectief

7347

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Tijdelijk hogere lastendruk tijdens energietransitie

27 november 2022 https://twitter.com/fd_nieuws/status/1595845896444313600

De overheid moet de komende jaren meer belastingen heffen om de begroting sluitend te krijgen tijdens energietransitie. Pas als de transitie naar duurzame, goedkopere energie een heel eind is gevorderd, kunnen de lasten weer omlaag, aldus de president van De Nederlandsche Bank (DNB). Hoewel de politiek dit geen prettige boodschap vind, is dit zowel realistisch als noodzakelijk. Een tijdelijk grotere rol voor de overheid is ook logisch gezien de verbouwing die nodig is om te komen tot een duurzame energievoorziening. ‘En dan moet ze ook de instrumenten hebben: als je milieuvervuiling gaat beprijzen, is dat ook lastenverzwaring.’

‘Als je milieuvervuiling gaat beprijzen, is dat ook -tijdelijk weliswaar- lastenverzwaring.’

Hoge energierekening als verduurzamingsprikkel

23 oktober 2022 https://fd.nl/opinie/1453953/een-energierekening-van-0-is-de-beste-oplossing-opj2capqxvVX

Energieschaarste, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, heeft de energieprijzen flink omhoog gejaagd. Mooi dat de overheid burgers en bedrijven tegemoet komt met compensatieregelingen. Dat verzacht het financiële leed. Het neemt echter ook de prikkel weg om zuiniger met energie om te gaan. En nog erger: om te verduurzamen en ons verbruik van fossiele energie terug te dringen. Beter is het om het isoleren van woningen of de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen financieel te ondersteunen. Zo dringen we ons verbruik van fossiele brandstoffen blijvend terug. En voorkomen we dat we de volgende winter weer overheidssteun nodig hebben als de olie- en gasprijzen gaan pieken.

‘Laat de hoge energierekening vooral de prikkel zijn om te verduurzamen en definitief afscheid te nemen van het fossiele tijdperk.’

Megawinst oliesector ten koste van veel grotere klimaatschade

25 september 2022 https://fd.nl/opinie/1448807/miljardenwinst-shell-verbleekt-bij-wat-klimaatschade-ons-gaat-kosten-tdi2caWscm8h

Het is de wereld op zijn kop. Terwijl de wereld wordt opgezadeld met steeds ernstigere gevolgen van klimaatverandering, blijft de olie- en gasindustrie vrolijk doorgaan met zoeken naar nieuwe fossiele brandstoffen en weigert ze serieus te investeren in duurzame energie. Een Shell-CEO die veel beter zou moeten weten, roept dat ze om financiële redenen toch blijven doorgaan met fossiele brandstoffen, ‘want aan duurzame energie valt nog te weinig te verdienen.’ Terwijl de klimaatschade waarmee toekomstige generaties worden opgezadeld vele malen groter is dan de korte termijn winsten voor de oliesector. Hoe is dit mogelijk? Waarom laten we dit nog steeds gebeuren? Waarom draait de oliesector nog steeds niet op voor de enorme schade die ze achter laat?

‘Waarom draait de oliesector nog steeds niet op voor de enorme schade die ze achter laat voor toekomstige generaties?’

Stikstofuitstoot omlaag? Eet minder vlees

27 augustus 2022 https://decorrespondent.nl/13651/als-wij-minder-vlees-produceren-lijdt-de-wereld-minder-honger-en-lossen-we-direct-het-stikstofprobleem-op/1093709656380-debced1b?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=mindervlees-thomasoudman

Vlees produceren kost meer voedsel dan het oplevert. Er zijn vele kilo’s graan nodig om één kilo vlees te produceren. Ook importeren we in Nederland miljarden kilo’s mais, soja en tarwe om onze kippen, varkens en koeien te voeren. Bovendien draagt de vleesproductie sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen en stikstof die onze natuur en het klimaat aantasten. De kosten hiervan worden nu niet betaald. Als we nu in plaats van vlees zelf dat graan, mais, soja en tarwe gaan eten, is er niet alleen voldoende voedsel om de hele wereld te voeden, maar brengen we tegelijk onze druk op het milieu flink terug. De echte prijs van vlees ligt een stuk hoger dan we nu betalen. Waarom nog langer dralen? Maak vlees toch gewoon een heel stuk duurder, dan passen we ons gedrag snel genoeg aan.

‘Geef vlees een eerlijke prijs: maak het gewoon een heel stuk duurder.’

Vervuiler gaat betalen

23 juli 2022 https://www.nu.nl/klimaat/6205308/europees-parlement-wil-co2-grensheffing-vanaf-2027-vervuiler-gaat-betalen.html

In 2014 verscheen De Vergeten Oplossing. Sindsdien zijn er nog veel te weinig stappen gezet. Het is echter onvermijdelijk dat de vervuiler moet gaan betalen. Anders zal een duurzame economie niet tot stand komen. Vervuilers die een deel van hun kosten niet betalen kunnen immers goedkoper opereren en daarmee hun duurzame concurrenten weg beconcurreren. Het besluit van het Europees Parlement dat er vanaf 2027 een CO2-grensbelasting worden betaald bij de import van producten is dan ook essentieel. Deze importheffing, die gelijk is aan de CO2-prijs die producenten binnen de EU betalen, zorgt voor een gelijk speelveld tussen bedrijven die wereldwijd met elkaar concurreren.

‘Zonder dat de vervuiler betaalt, zal een duurzame economie niet van de grond komen.’

Water is simpelweg te goedkoop

10 juni 2022 https://fd.nl/opinie/1439759/we-moeten-grootverbruikers-van-water-veel-zwaarder-gaan-belasten-v2e2caAMKFri

We moeten zuiniger gaan doen met water. In Limburg is het al code geel vanwege droogte en watertekort. Er valt grote winst te behalen door bedrijven die veel water gebruiken zwaarder te belasten zodat verduurzaming van het waterverbruik lonend wordt. Door te goedkoop water is technologische innovatie nu niet rendabel. Er moet een flinke belasting op water komen. De techniek om te verduurzamen is aanwezig, maar water is simpelweg té goedkoop. Als water 30% duurder was, hadden veel bedrijven wél een businesscase om projecten rond duurzaam waterverbruik op te starten. Dan kan er eindelijk op grote schaal water worden bespaard en hergebruikt.

‘Anno 2022 is het eigenlijk ongelooflijk dat deze grootverbruikers geen enkele prikkel krijgen om te verduurzamen.’

Wat kost een pak melk echt?

21 april 2022 https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/703681/zo-duur-zou-melk-eigenlijk-moeten-zijn

In de winkel wordt gemiddeld 80 cent voor een pak melk betaald. Een deel van de kosten is dan echter niet betaald. Neem het effect op klimaatverandering (25 cent), omdat de veeteeltindustrie zorgt voor veel methaan- en CO2-uitstoot. Maar vergeet ook de kosten van geproduceerde fijnstof en drinkwatervervuiling niet (14 cent), als ook de schade van stikstof (10 cent) en het verlies aan diversiteit van natuur (11 cent). Zo kom je tot de echte prijs, de ecoprijs, van circa  140 cent. Het verschil van 60 cent wordt nu niet betaald maar afgewenteld op de samenleving en op de toekomstige generaties. De rekening van opgebouwde milieuschade wordt zo steeds hoger en de problemen steeds groter. Hoe ver willen we die rekening laten oplopen?

‘Hoe ver willen we die rekening van opgebouwde milieuschade laten oplopen?’

Baten extra gaswinning naar Groningers

13 maart 2022 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/09/energie-baten-extra-gaswinning-moeten-naar-groningse-slachtoffers-a4098508

Een deel van ons gasverbruik komt nog altijd uit Rusland. De oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen maakt het echter een goed idee om de gaswinning in Groningen weer te verhogen om zo Poetins oorlog en Rusland niet langer te financieren. Zelfs de Groningers blijken voorstander hiervan, ondanks een verhoogde kans op aardbevingen. Daar hoort wel wat tegenover te staan. En dat kan ook, want door Ruslands oorlog zijn de gastarieven tot torenhoge niveaus zijn opgelopen zodat de extra gaswinning de NAM miljarden euro’s meer gaat opleveren. Waarom spreken we niet af dat deze extra aardgasbaten volledig ten goede komen aan de gedupeerde aardbevingsslachtoffers in Groningen? Niet de NAM of de Nederlandse staat, maar zij verdienen het om te kunnen profiteren van de hoge gasprijzen.

‘Zij verdienen het om te kunnen profiteren van de hoge gasprijzen.’

Aarde op ramkoers voor systeem falen

13 februari 2022 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/11/vijftig-jaar-na-de-club-van-rome-liggen-we-nog-steeds-op-ramkoers-a4088351

Vijftig jaar geleden verscheen het befaamde rapport van de Club van Rome, The Limits to Growth. Boodschap: als de exponentiële groei van de wereldbevolking en materiële consumptie ongeremd zo doorgaat, botsen we op de grenzen van de planeet en stort het hele systeem in elkaar. Veel burgers, mensen uit het bedrijfsleven en uit de politiek kwamen in beweging. Ondanks dat blijkt de boodschap van de Club van Rome anno 2022 meer dan actueel. De klimaatverandering, chemische vervuiling en verlies aan biodiversiteit toont dat we zelfs al door het ecologische plafond geschoten zijn. Ons economisch model zal op de schop moeten, door het beprijzen van vervuiling, grondstof schaarste en aantasting van de natuur. Voer ecoprijzen in zodat de economie zich gaat aanpassen aan de grenzen van de planeet.

‘Voer ecoprijzen in zodat de economie zich gaat aanpassen aan de grenzen van de planeet.’

Oprecht of greenwashing?

2 januari 2022 https://fd.nl/bedrijfsleven/1422820/het-jaar-dat-de-elite-geitenwollen-sokken-aantrok-raa2caraeA8r

Steeds meer CEO’s van grote bedrijven tonen zich duurzaamheid-idealist. Met hun lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen ligt greenwashing echter op de loer. Oud-Unilever topman Polman heeft een sociale beweging opgericht met maar één doel: CEO’s dapper genoeg te maken om verandering naar een duurzame wereld in gang te zetten. Polman: ‘Jullie moeten er niet alleen over nadenken, maar er ook naar handelen.’ Bij de milieutop in Glasgow voerde een groep Nederlandse CEO’s actie voor CO₂-beprijzing, onder leiding van Feike Sijbesma (ex-DSM). Dat bestuurders zich nu massaal bekeren komt door hun kinderen, denkt de Amsterdamse hoogleraar culturele geschiedenis James Kennedy. ‘Geïnspireerd door Greta Thunberg vragen zonen en dochters aan de keukentafel: “Maar pap, wat doe jij om de wereld beter achter te laten?” Dat zet die mannen aan het denken en dat nemen ze mee naar de bestuursvergaderingen. Die invloed moet je niet onderschatten.’ Filosoof Van den Brink heeft een duidelijk criterium: idealen moeten een bedrijf wat kosten. ‘Bedrijven zijn vaak goed in beeldvorming en reputatiemanagement. Maar morele geloofwaardigheid vraagt een financieel offer. Praten over het belang van duurzame kleding is gratis. De vraag is: ben je ook bereid anders (duurder) in te kopen?’

‘Morele geloofwaardigheid komt met een financieel offer: idealen moeten een bedrijf wat kosten.’