Nieuws in perspectief

7309

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Oprecht of greenwashing?

2 januari 2022 https://fd.nl/bedrijfsleven/1422820/het-jaar-dat-de-elite-geitenwollen-sokken-aantrok-raa2caraeA8r

Steeds meer CEO’s van grote bedrijven tonen zich duurzaamheid-idealist. Met hun lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen ligt greenwashing echter op de loer. Oud-Unilever topman Polman heeft een sociale beweging opgericht met maar één doel: CEO’s dapper genoeg te maken om verandering naar een duurzame wereld in gang te zetten. Polman: ‘Jullie moeten er niet alleen over nadenken, maar er ook naar handelen.’ Bij de milieutop in Glasgow voerde een groep Nederlandse CEO’s actie voor CO₂-beprijzing, onder leiding van Feike Sijbesma (ex-DSM). Dat bestuurders zich nu massaal bekeren komt door hun kinderen, denkt de Amsterdamse hoogleraar culturele geschiedenis James Kennedy. ‘Geïnspireerd door Greta Thunberg vragen zonen en dochters aan de keukentafel: “Maar pap, wat doe jij om de wereld beter achter te laten?” Dat zet die mannen aan het denken en dat nemen ze mee naar de bestuursvergaderingen. Die invloed moet je niet onderschatten.’ Filosoof Van den Brink heeft een duidelijk criterium: idealen moeten een bedrijf wat kosten. ‘Bedrijven zijn vaak goed in beeldvorming en reputatiemanagement. Maar morele geloofwaardigheid vraagt een financieel offer. Praten over het belang van duurzame kleding is gratis. De vraag is: ben je ook bereid anders (duurder) in te kopen?’

‘Morele geloofwaardigheid komt met een financieel offer: idealen moeten een bedrijf wat kosten.’

Gedragsverandering? Hou ze een wortel voor

13 december 2021 https://fd.nl/opinie/1420091/vaccinweigeraars-betaal-ze-gewoon-xml1carjuXXQ

Vaccinweigeraars? Klimaatsceptici? Betaal ze gewoon. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat betalen voor gedragsverandering werkt. Geld, zo blijkt, kan schadelijk gedrag van mensen laten ophouden. Zet dit middel bijvoorbeeld in om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen tegen het coronavirus. Maar ook om milieuschade te voorkomen. De Israëlische gedragspsycholoog Dan Ariely schreef er een interessant boek over: Payoff. Daarin toont hij aan de hand van talloze voorbeelden aan dat het vaak niet eens om wereldschokkende bedragen gaat. Een winkeltegoed van een paar tientjes kan al helpen om gedrag om te buigen. Wat te denken aan minder vlees eten, minder vliegen of de auto laten staan. Uit tal van experimenten blijkt keer op keer dat geld in ruil voor een andere houding erg goed werkt.

‘Keer op keer blijkt dat een financiële prikkel in ruil voor gedragsverandering erg goed werkt.’

Kan klimaatbeleid samengaan met groei?

28 november 2021 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/groene-groei-bestaat-dat-de-baten-van-stringent-klimaatbeleid-versus-de-kosten-van-gevaarlijke-opwarming~be3fe20e/

Kan het aanpakken van de klimaatcrisis wel samengaan met economische groei? Politici doen voorkomen of dit kan, maar harde bewijzen ontbreken. Economische groei gaat historisch steeds hand in hand met meer milieuschade en hogere emissies van broeikasgassen. Dat verband doorbreken blijkt uiterst lastig. Het vraagt bijvoorbeeld om gedragsverandering door burgers, zoals minder vliegen. Bovendien hebben arme en opkomende landen economische groei nodig om het welvaartspeil van de bevolking te kunnen verhogen. Volgens onderzoekers van de Brusselse denktank Bruegel zal er dan ook ingezet moeten worden op investeringen in groene technologieën en een prijs op de uitstoot van kooldioxide.

Rechtszaken tegen meest vervuilende bedrijven

10 oktober 2021 https://fd.nl/economie/1414426/na-shell-dreigt-milieudefensie-nu-rabo-met-klimaatproces-vjj1ca8mpxc3

Na de overwinning in de geruchtmakende klimaatzaak tegen Shell wil Milieudefensie nu ook andere bedrijven dwingen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Al in 2014 werd in het boek De Vergeten Oplossing voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Volgens deze voorspelling zouden ook de bestuurders van deze ondernemingen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook dit lijkt nu werkelijkheid te gaan worden. Al decennia weten de bedrijven dat de aarde als gevolg van hun uitstoot opwarmt. Ondanks het akkoord van Parijs is er nog weinig in hun beleid veranderd. Milieudefensie wil de bedrijven via rechtszaken forceren alsnog te gaan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Voor zestig bedrijven zijn dossiers in voorbereiding.

‘Na de bedrijven zullen ook hun bestuurders aansprakelijk worden gesteld’

Politiek doordrenkt van kortetermijndenken

12 september 2021 https://www.gelderlander.nl/politiek/ministerie-schrapte-minder-vlees-eten-uit-klimaatcampagne~a48c91dc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Steeds weer opnieuw zien we dat de Nederlandse politiek schaamteloos egocentrisch is en doordrenkt van kortetermijndenken. Hans Stegeman van Triodos: ‘De vrees voor opiniepeilers en een scherp oog voor persoonlijk gewin bepalen wat er wel maar ook wat er niet gebeurt. Terwijl visie en keuzes hard nodig zijn op tal van terreinen, schrijven we in Nederland politiek tegenwoordig met een kleine ‘p’ en is de discussie vervlakt tot poppetjes, belangetjes, en partijpuntjes.’ Ondertussen blijven antwoorden op de grote uitdagingen waar we voor staan uit. Neem de klimaatverandering die op ons af komt. Als apaten blijven politici er omheen draaien en ondertussen gebeurt er nagenoeg niets. Hoe moeilijk is het de vraag te stellen welke samenleving we willen hebben? Om dan te bepalen wat wel en wat duidelijk niet in lijn is met de wereld die je nastreeft.

‘Hoe moeilijk is het de vraag te stellen welke samenleving we willen hebben en vervolgens daarnaar te handelen?’

De tijd is op: voer integraal CO2-heffing in

15 augustus 2021 https://fd.nl/opinie/1407880/de-tijd-is-op-voor-klimaattafels-en-ander-geneuzel-uoh1caIjWUn6

Het nieuwe IPCC-rapport dat deze week verscheen laat weinig aan onduidelijkheid over: klimaatverandering is volop gaande en zichtbaar en kan alleen gestopt worden met het daadwerkelijk afbouwen van en stoppen met het uitstoten van CO2. Volgens hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen blijft de overheid op beschamende wijze in gebreke. Terwijl men blijft dralen omdat ‘het wel betaalbaar moet blijven’ wil het er bij de Nederlandse politiek niet in dat niets doen uiteindelijk veel duurder uitpakt. Hij ziet maar één weg: koolstofbeprijzing, ofwel de vervuiler gaat betalen. Dus stop de CO2-vrijstellingen voor bedrijven en zorg voor een CO2-heffing aan de EU-buitengrens. Zo wordt elk bedrijf geconfronteerd wordt met de milieugevolgen van zijn acties en heeft deze de juiste prikkel om de uitstoot af te bouwen. CO2-heffingen aan de (buiten)grens zijn niet een alternatief voor internationale overeenstemming; de heffingen zijn juist de enige manier om wereldwijde overeenstemming te bereiken.

‘CO2-heffingen ook aan de grens, zijn juist de enige manier om wereldwijde overeenstemming te bereiken.’

EU politiek ontwaakt: eindelijk serieuze klimaatactie!

18 juli 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/14/de-green-deal-is-hier-dit-zijn-de-belangrijkste-onderdelen-uit-de-europese-klimaatplannen-a4050975

Brussel heeft deze week haar ambities ontvouwd. Er komt nu eindelijk een prijskaartje te hangen aan CO₂-uitstoot. De Vergeten Oplossing komt tot leven. Door deze vervuilersheffing worden diesel en benzine duurder en er komt een einddatum voor de brandstofmotor in auto’s. Uitstootvrije elektrische auto’s worden de norm. Ook komt er een tax op bunkerolie en moeten zee-vervoerders voor hun broeikasgassen uitstoot gaan betalen. Hetzelfde geldt voor de uitstoot bij de verwarming van woningen en andere gebouwen. Vliegen wordt stapsgewijs duurder door de langverwachte invoer van een belasting op kerosine, al heeft de luchtvaartlobby dit wel weten op te rekken naar 2033. Een koolstofgrensheffing moet oneerlijke internationale concurrentie voorkomen. Brussel: ‘We hebben simpelweg geen andere keuze, we hebben nog maar zo ontzettend weinig tijd’.

‘Eindelijk een prijskaartje aan CO₂-uitstoot, De Vergeten Oplossing komt tot leven.’

Bestuurders grote vervuilers niet langer veilig

13 juni 2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2384472-grote-vervuilers-willen-best-vergroenen-maar-wel-onder-voorwaarden

Grote vervuilende bedrijven weten al heel lang dat ze hun vervuiling moeten terugdringen maar haast werd niet gevoeld. Liever werd klimaatverandering gebagatelliseerd en nog even flink door geïnvesteerd in vervuilende en fossiele technieken. De bonus van de bestuurders moest immers niet in gevaar komen. Maar de wereld is veranderd. De rechtszaak die leidde tot het Shell-vonnis laat dit zien en ze staan nu onder toenemende druk om te verduurzamen. Toch blijven ze wijzen naar anderen en de politiek. Roger Cox, advocaat van Milieudefensie: “Ergens zit altijd een persoon aan de knoppen. De bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders van grote multinationale ondernemingen die veel CO2 uitstoten gaat een logische vervolgstap zijn. Maar als je weet dat je organisatie schade aan de wereld toebrengt die niet met geld is te vergoeden, dan komen dit soort dingen in beeld.”

‘Ook bestuurders van grote multinationale vervuilende bedrijven zijn niet veilig.’

Creatief boekhouden bij klimaatdoelen

24 mei 2021 https://fd.nl/opinie/1384281/gelul-over-netto-nul-kxe1cassYoN7

Terwijl landen, bedrijven en de financiële sector beloven om binnen enkele decennia uit te komen op ‘netto-nul’ uitstoot, zijn we verder weg dan ooit van het waarmaken van het Klimaatakkoord van Parijs. Hoe kan dat? De meeste beloften zijn gebaseerd op creatief boekhouden. Spelen met eind- en begindata, vage tussendoelen, onderdelen van bedrijven afsplitsen (de meest vervuilende) en praten over ‘relatief’ en ‘netto’ in plaats van gewoon ‘geen uitstoot’. ‘Netto’ is hier het sleutelbegrip. Netto betekent namelijk dat er ook maatregelen elders genomen kunnen worden die broeikasgassen uit de lucht halen, in plaats van de uitstoot zelf te verminderen. Zo wordt de vervuiling zelf niet weggenomen. Daarvoor is het nodig dat deze belast gaat worden. Pas dan komen de bedrijven met échte maatregelen.

Pas als vervuiling zelf belast gaat worden komen bedrijven met echte maatregelen.

Milieukosten opnemen in ons BNP

18 april 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/verreken-milieuschade-in-het-bbp-a4039565

Voor een goede balans tussen een groeiende economie en duurzaamheid moeten we naast de baten van de economische productie ook de veroorzaakte schade aan natuur en milieu kwantificeren. De kosten voor het herstel van deze veroorzaakte schade aan natuur en milieu worden in werkelijkheid nog altijd genegeerd zoals van CO2-emissies en stikstofemissies. Het incorporeren van de milieukosten in de economie en de ontwikkeling van een ‘Green GDP’ (gros domestic product, Engelse term voor BNP) is anno 2021 internationaal zeer actueel en absolute noodzaak. In het boek De Vergeten Oplossing zijn de methodes om de milieukosten te berekenen beschreven.

‘De milieukosten berekeningen zoals beschreven in De Vergeten Oplossing lenen zich zeer goed om in het GDP op te nemen.’