Nieuws in perspectief

7195

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Lage prijs van producten hindert circulaire economie

13 januari 2019 https://www.nu.nl/economie/5676950/lage-prijs-nieuwe-producten-hindert-circulaire-economie.html

De kringloopeconomie komt moeilijk van de grond door de relatief lage prijs van nieuwe grondstoffen en producten die nog op een vervuilende wijze worden geproduceerd. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens PBL staat dit de doorbraak van de circulaire economie in de weg. Het is nog altijd goedkoper om vervuilend en voor de afvalberg te produceren, dan producten te maken die zo ontworpen zijn dat ze het milieu niet of weinig belasten en waarvan de grondstoffen ervan kunnen worden hergebruikt. De uitdaging blijkt vaak te groot om een business volgens het circulaire model rendabel te krijgen, waardoor investeerders deze niet willen financieren. PBL: ‘Natuurlijk kan hier wat aan gedaan worden, mits de overheid werk gaat maken van het beprijzen van vervuilend produceren. Het is een kwestie van politieke wil. Zodra vervuilende producten eenmaal duurder worden dan schone producten zal de circulaire economie echt snel van de grond komen.

‘Het is een kwestie van politieke wil. Als die er is kan de circulaire economie snel van de grond komen.’

Hol klimaatakkoord mist draagvlak

22 december 2018 https://fd.nl/economie-politiek/1283204/milieubeweging-en-fnv-verwerpen-klimaatakkoord

Bijna een jaar werd erover onderhandeld. De verwachtingen waren hoog gespannen. Deze week werd het bereikte klimaatakkoord gepresenteerd: tal van maatregelen worden genomen door onder meer huishoudens, woningcorporaties, de vervoerssector en de industrie, is het plan. Maar wat blijkt: bindende financiële consequenties voor de betrokkenen zijn buiten het akkoord gehouden. Wat hét klimaatakkoord had moeten worden, bleek voor velen een grote teleurstelling. Het meest vitale onderdeel ontbrak: de juiste financiële prikkels voor alle betrokken partijen. Een woordvoerder van milieuorganisaties: “Natuurlijk kunnen we niet zonder de invoering van een CO2-heffing voor de industrie. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat de afspraken worden nagekomen als er geen financiële consequenties zijn verbonden aan het niet-nakomen van de afspraken?”

‘Een akkoord zonder duidelijke afspraken over wie wat betaald, is een zinloos akkoord.’

Ruim helft uitstoot komt van 10 bedrijven

2 december 2018 https://nos.nl/artikel/2261119-tien-bedrijven-stoten-ruim-helft-uit-van-hele-nederlandse-bedrijfsleven.html

Terwijl de Nederlandse politiek draalt, blijkt meer dan de helft van de CO2 uitstoot van de industrie afkomstig van slechts 10 bedrijven, waaronder energiebedrijven (op de 1e, 2e en 5e plaats), Chemelot (4), Shell (6) en Tata Steel (3). Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit is de uitstoot van deze tien bedrijven even groot als drie keer de uitstoot van alle Nederlandse huishoudens samen. Onlangs luidde de VN de noodklok en liet zij weten dat landen wereldwijd hun inspanningen moeten verdrievoudigen om de opwarming van de aarde nog onder de 2 graden te kunnen houden. Toch kunnen de bedrijven hun gang blijven gaan. Dit zal zo blijven zolang vervuilen gratis blijft. Ondanks alle mooie woorden van politici en de bedrijven zelf, is de gezamenlijke uitstoot van deze tien bedrijven de afgelopen vijf jaar niet gedaald, maar juist gestegen.

‘Zolang vervuilen gratis kan zal er weinig veranderen.’

Minister: vervuiler gaat betalen

1 november 2018 https://www.nu.nl/politiek/5546225/wiebes-gelooft-in-co2-heffing-industrie-maar-twijfelt-bedrag.html

Er lijkt schot te komen in de Nederlandse politiek om de verduurzaming aan te jagen door de vervuiler te laten betalen. Al eerder adviseerde De Nederlandse Bank om elke ton CO2-uitstoot te beboeten met 50 euro. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is een groot voorstander van een heffing op CO2-uitstoot voor vervuilende bedrijven: ‘CO2-heffing is de effectiefste, de meest voor de hand liggende en efficiëntste manier te verduurzamen’. Voorgesteld werd een soort BTW op CO2 in te voeren, de Vergoeding Externe Kosten. Alle producenten die betrokken zijn bij het productieproces moeten daarbij hun CO2-uitstoot opgeven en doorberekenen. Zo worden vervuilende producten vanzelf duurder en minder gekocht. Wiebes: ‘We weten al langer dat ecoprijzen onvermijdelijk zijn om de energietransitie te laten slagen. Nu is dan het moment gekomen voor de invoering ervan.’

‘Minister: CO2-heffing is de effectiefste, de meest voor de hand liggende en efficiëntste manier te verduurzamen.’

Vervang polderoverleg door beprijzing

26 september 2018 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-klimaatakkoord-wordt-gesaboteerd-zegt-oud-kroonlid-van-de-ser-stop-met-polderen-je-laat-de-kalkoen-toch-ook-niet-meebeslissen-over-het-kerstdiner-~bbb18de7/

Volgens hoogleraar en oud-SER kroonlid Klaas van Egmond moet de politiek stoppen met haar overleg met bedrijven over maatregelen tegen klimaatverandering. ‘Een heilloze weg. Het is het huidige systeem waarin de grote bedrijven alle macht hebben gekregen en de boel saboteren. Ze willen dit niet werkelijk oplossen en doen alles om de boel bewust te vertragen.’ Volgens Van Egmond is de enige weg om een echte prijs op CO2-uitstoot te zetten. ‘Begin bij 100 euro per ton uitstoot. Autofabrikanten gaan dan vanzelf schonere en kleinere auto’s maken. En burgers hun woning isoleren,‘ aldus Van Egmond. ’De invoering kan door samen op te trekken met Frankrijk en Duitsland en de heffing ook op te leggen bij producten van buiten Europa, zoals goedkope producten uit China.’

‘De enige weg om een echte prijs op uitstoot te zetten, samen met de landen om ons heen.’

 

Beprijzen CO2-uitstoot nu echt van start

27 augustus 2018 https://www.volkskrant.nl/economie/uitstoten-van-co2-wordt-nu-een-dure-grap-en-dat-is-goed-voor-het-klimaat-en-de-schatkist~b9bffaa7/

Er komt beweging in het beprijzen van CO2-uitstoot. Vanaf 2019 worden overtollige uitstootrechten uit de markt gehaald waardoor de prijs om CO2 uit te stoten zal gaan stijgen. Eindelijk gaat de vervuiler betalen en gaat marktwerking zijn werk doen. Hierop vooruitlopend is afgelopen jaar de prijs van het recht om in Europa een ton CO2 uit te stoten al verviervoudigd tot € 18 per ton. Komende jaren loopt dit naar verwachting verder op naar € 35 tot € 40 per ton. Dit zal de overgang van kolen naar gas versnellen. Zoals te verwachten komen bedrijven met bezwaren. Maar de politiek moet nu eindelijk zijn rug recht houden. Wel moet zij zorgen dat de CO2-uitstoot Europees wordt aangepakt, zodat bedrijven worden gestimuleerd te verduurzamen zonder hun concurrentiepositie te verslechteren.

‘De vervuiler gaat betalen en marktwerking stimuleert de bedrijven te verduurzamen.’

Adidas schoenen van grondstoffen uit afval

21 juli 2018 https://www.volkskrant.nl/economie/sportschoenen-van-gerecycled-plastic-ze-komen-eraan~b197aafc/

Sportkledingmerk Adidas wil vanaf 2014 geen nieuwe grondstoffen meer voor zijn schoenen gebruiken. In plaats daarvan moeten alle schoenen van gerecycled polyester worden gemaakt. Jaarlijks produceert het bedrijf 920 miljoen items. In 2016 bracht het voor het eerst een sneaker op de markt van gerecyclede waterflessen. Inmiddels worden behalve schoenen ook badpakken en hoodies gemaakt van strandafval. Volgens topman Eric Liedtke wordt het tempo opgevoerd. In 2019 moeten 11 miljoen sneakerparen van gerecyclede materialen worden vervaardigd. Gerecycled polyester is 10% tot 20% duurder dan nieuwe materialen. Kledingexperts zijn ervan overtuigd dat het prijsverschil de komende jaren verdwijnt doordat leveranciers gerecyclede grondstoffen in steeds grotere hoeveelheden zullen produceren.

‘De hogere prijs van gerecyclede grondstoffen gaat volgens kledingexperts de komende jaren verdwijnen.

Economie belangrijker dan klimaat?

17 juni 2018 https://nos.nl/artikel/2236530-uitgelekt-vn-rapport-opwarming-aarde-nadert-limiet.html

Volgens een uitgelekt concept-rapport van de klimaatcommissie van de Verenigde Naties (IPCC) nadert de opwarming van de aarde al in 2040 de limiet als er geen “snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen. Dit vereist dat landen het terugdringen van klimaatschade prioriteit geven boven hun economische belangen. Hier hebben veel landen, de vrome woorden uit het klimaatakkoord ten spijt, nog steeds moeite mee. Toch zal de opwarming van de aarde op termijn veel schadelijker uitpakken voor de economie, dan de kosten van nu ingrijpen bedragen. Veel gebieden zullen te maken krijgen met overstromingen of lange periodes van droogte. Ontwikkelingslanden zullen ook in economische zin, het zwaarste getroffen worden. Landen zullen bereid moeten zijn hun economische belangen voor de korte termijn ondergeschikt te maken aan het terugdringen van verwoestende klimaatschade, die op termijn de economie vele malen heviger zal raken.

‘Landen dienen hun korte termijn economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugdringen van klimaatschade die de economie vele malen heviger zal raken.’

Einde aan gratis vervuilen zet aandeelhouders wél in beweging

31 mei 2018 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aandeelhouders-shell-stemmen-tegen-klimaatresolutie~ba52b8c6/

Shell wil zich niet binden aan afspraken om de CO2-uitstoot terug te dringen om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. Het overgrote deel van de aandeelhouders vindt harde klimaatdoelstellingen niet aan hen besteed. Dit terwijl we anno 2018 wereldwijd steeds meer geconfronteerd worden met versterkte klimaatverandering en de grote gevolgen voor het leven op aarde. Toch is het wel degelijk mogelijk de aandeelhouders in beweging te krijgen: door ze in de portemonnee te raken en hun enorme rekening van vervuiling -die nu wordt afgeschoven op de samenleving en de toekomstige generaties- voortaan wél in rekening te brengen. De vervuiler moet gaan betalen: door zelf zijn vervuiling op te ruimen of de rekening te betalen als anderen ermee worden opgezadeld. Hierdoor zal de olieprijs sterk stijgen en de vraag naar olie en gas flink afnemen, wat zal leiden tot de grootschalige doorbraak van duurzame energie. Dan zijn de aandeelhouders van deze fossiele bedrijven snel om.

‘Als het geld niet langer te verdienen valt in fossiele brandstoffen maar in duurzame energie zijn aandeelhouders snel om.’

Consument betaalt te weinig voor vlees

15 april 2018 https://www.nu.nl/geldzaken/5221985/vlees-zou-53-procent-duurder-moeten-zijn.html

De prijs van rundvlees zou gemiddeld veertig procent hoger moeten zijn dan hij nu is en kippenvlees vijfentwintig procent. Dat komt doordat de gevolgen van vleesproductie, zoals milieuvervuiling en klimaatschade, nu niet in de prijs worden doorberekend. Varkensvlees zou inclusief deze verborgen kosten zelfs 53% duurder moeten zijn. Dit heeft adviesbureau CE-Delft berekend. Volgens de onderzoekers zou de overheid deze verborgen kosten moeten doorberekenen, zodat de consument een betere afweging kan maken bij diens keuze voor vlees en alternatieven zoals plantaardig voedsel.

‘Door de verborgen kosten door te berekenen kan de consument een betere afweging maken.’