Nieuws in perspectief

7329

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Wat kost een pak melk echt?

21 april 2022 https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/703681/zo-duur-zou-melk-eigenlijk-moeten-zijn

In de winkel wordt gemiddeld 80 cent voor een pak melk betaald. Een deel van de kosten is dan echter niet betaald. Neem het effect op klimaatverandering (25 cent), omdat de veeteeltindustrie zorgt voor veel methaan- en CO2-uitstoot. Maar vergeet ook de kosten van geproduceerde fijnstof en drinkwatervervuiling niet (14 cent), als ook de schade van stikstof (10 cent) en het verlies aan diversiteit van natuur (11 cent). Zo kom je tot de echte prijs, de ecoprijs, van circa  140 cent. Het verschil van 60 cent wordt nu niet betaald maar afgewenteld op de samenleving en op de toekomstige generaties. De rekening van opgebouwde milieuschade wordt zo steeds hoger en de problemen steeds groter. Hoe ver willen we die rekening laten oplopen?

‘Hoe ver willen we die rekening van opgebouwde milieuschade laten oplopen?’

Baten extra gaswinning naar Groningers

13 maart 2022 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/09/energie-baten-extra-gaswinning-moeten-naar-groningse-slachtoffers-a4098508

Een deel van ons gasverbruik komt nog altijd uit Rusland. De oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen maakt het echter een goed idee om de gaswinning in Groningen weer te verhogen om zo Poetins oorlog en Rusland niet langer te financieren. Zelfs de Groningers blijken voorstander hiervan, ondanks een verhoogde kans op aardbevingen. Daar hoort wel wat tegenover te staan. En dat kan ook, want door Ruslands oorlog zijn de gastarieven tot torenhoge niveaus zijn opgelopen zodat de extra gaswinning de NAM miljarden euro’s meer gaat opleveren. Waarom spreken we niet af dat deze extra aardgasbaten volledig ten goede komen aan de gedupeerde aardbevingsslachtoffers in Groningen? Niet de NAM of de Nederlandse staat, maar zij verdienen het om te kunnen profiteren van de hoge gasprijzen.

‘Zij verdienen het om te kunnen profiteren van de hoge gasprijzen.’

Aarde op ramkoers voor systeem falen

13 februari 2022 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/11/vijftig-jaar-na-de-club-van-rome-liggen-we-nog-steeds-op-ramkoers-a4088351

Vijftig jaar geleden verscheen het befaamde rapport van de Club van Rome, The Limits to Growth. Boodschap: als de exponentiële groei van de wereldbevolking en materiële consumptie ongeremd zo doorgaat, botsen we op de grenzen van de planeet en stort het hele systeem in elkaar. Veel burgers, mensen uit het bedrijfsleven en uit de politiek kwamen in beweging. Ondanks dat blijkt de boodschap van de Club van Rome anno 2022 meer dan actueel. De klimaatverandering, chemische vervuiling en verlies aan biodiversiteit toont dat we zelfs al door het ecologische plafond geschoten zijn. Ons economisch model zal op de schop moeten, door het beprijzen van vervuiling, grondstof schaarste en aantasting van de natuur. Voer ecoprijzen in zodat de economie zich gaat aanpassen aan de grenzen van de planeet.

‘Voer ecoprijzen in zodat de economie zich gaat aanpassen aan de grenzen van de planeet.’

Oprecht of greenwashing?

2 januari 2022 https://fd.nl/bedrijfsleven/1422820/het-jaar-dat-de-elite-geitenwollen-sokken-aantrok-raa2caraeA8r

Steeds meer CEO’s van grote bedrijven tonen zich duurzaamheid-idealist. Met hun lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen ligt greenwashing echter op de loer. Oud-Unilever topman Polman heeft een sociale beweging opgericht met maar één doel: CEO’s dapper genoeg te maken om verandering naar een duurzame wereld in gang te zetten. Polman: ‘Jullie moeten er niet alleen over nadenken, maar er ook naar handelen.’ Bij de milieutop in Glasgow voerde een groep Nederlandse CEO’s actie voor CO₂-beprijzing, onder leiding van Feike Sijbesma (ex-DSM). Dat bestuurders zich nu massaal bekeren komt door hun kinderen, denkt de Amsterdamse hoogleraar culturele geschiedenis James Kennedy. ‘Geïnspireerd door Greta Thunberg vragen zonen en dochters aan de keukentafel: “Maar pap, wat doe jij om de wereld beter achter te laten?” Dat zet die mannen aan het denken en dat nemen ze mee naar de bestuursvergaderingen. Die invloed moet je niet onderschatten.’ Filosoof Van den Brink heeft een duidelijk criterium: idealen moeten een bedrijf wat kosten. ‘Bedrijven zijn vaak goed in beeldvorming en reputatiemanagement. Maar morele geloofwaardigheid vraagt een financieel offer. Praten over het belang van duurzame kleding is gratis. De vraag is: ben je ook bereid anders (duurder) in te kopen?’

‘Morele geloofwaardigheid komt met een financieel offer: idealen moeten een bedrijf wat kosten.’

Gedragsverandering? Hou ze een wortel voor

13 december 2021 https://fd.nl/opinie/1420091/vaccinweigeraars-betaal-ze-gewoon-xml1carjuXXQ

Vaccinweigeraars? Klimaatsceptici? Betaal ze gewoon. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat betalen voor gedragsverandering werkt. Geld, zo blijkt, kan schadelijk gedrag van mensen laten ophouden. Zet dit middel bijvoorbeeld in om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen tegen het coronavirus. Maar ook om milieuschade te voorkomen. De Israëlische gedragspsycholoog Dan Ariely schreef er een interessant boek over: Payoff. Daarin toont hij aan de hand van talloze voorbeelden aan dat het vaak niet eens om wereldschokkende bedragen gaat. Een winkeltegoed van een paar tientjes kan al helpen om gedrag om te buigen. Wat te denken aan minder vlees eten, minder vliegen of de auto laten staan. Uit tal van experimenten blijkt keer op keer dat geld in ruil voor een andere houding erg goed werkt.

‘Keer op keer blijkt dat een financiële prikkel in ruil voor gedragsverandering erg goed werkt.’

Kan klimaatbeleid samengaan met groei?

28 november 2021 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/groene-groei-bestaat-dat-de-baten-van-stringent-klimaatbeleid-versus-de-kosten-van-gevaarlijke-opwarming~be3fe20e/

Kan het aanpakken van de klimaatcrisis wel samengaan met economische groei? Politici doen voorkomen of dit kan, maar harde bewijzen ontbreken. Economische groei gaat historisch steeds hand in hand met meer milieuschade en hogere emissies van broeikasgassen. Dat verband doorbreken blijkt uiterst lastig. Het vraagt bijvoorbeeld om gedragsverandering door burgers, zoals minder vliegen. Bovendien hebben arme en opkomende landen economische groei nodig om het welvaartspeil van de bevolking te kunnen verhogen. Volgens onderzoekers van de Brusselse denktank Bruegel zal er dan ook ingezet moeten worden op investeringen in groene technologieën en een prijs op de uitstoot van kooldioxide.

Rechtszaken tegen meest vervuilende bedrijven

10 oktober 2021 https://fd.nl/economie/1414426/na-shell-dreigt-milieudefensie-nu-rabo-met-klimaatproces-vjj1ca8mpxc3

Na de overwinning in de geruchtmakende klimaatzaak tegen Shell wil Milieudefensie nu ook andere bedrijven dwingen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Al in 2014 werd in het boek De Vergeten Oplossing voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Volgens deze voorspelling zouden ook de bestuurders van deze ondernemingen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook dit lijkt nu werkelijkheid te gaan worden. Al decennia weten de bedrijven dat de aarde als gevolg van hun uitstoot opwarmt. Ondanks het akkoord van Parijs is er nog weinig in hun beleid veranderd. Milieudefensie wil de bedrijven via rechtszaken forceren alsnog te gaan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Voor zestig bedrijven zijn dossiers in voorbereiding.

‘Na de bedrijven zullen ook hun bestuurders aansprakelijk worden gesteld’

Politiek doordrenkt van kortetermijndenken

12 september 2021 https://www.gelderlander.nl/politiek/ministerie-schrapte-minder-vlees-eten-uit-klimaatcampagne~a48c91dc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Steeds weer opnieuw zien we dat de Nederlandse politiek schaamteloos egocentrisch is en doordrenkt van kortetermijndenken. Hans Stegeman van Triodos: ‘De vrees voor opiniepeilers en een scherp oog voor persoonlijk gewin bepalen wat er wel maar ook wat er niet gebeurt. Terwijl visie en keuzes hard nodig zijn op tal van terreinen, schrijven we in Nederland politiek tegenwoordig met een kleine ‘p’ en is de discussie vervlakt tot poppetjes, belangetjes, en partijpuntjes.’ Ondertussen blijven antwoorden op de grote uitdagingen waar we voor staan uit. Neem de klimaatverandering die op ons af komt. Als apaten blijven politici er omheen draaien en ondertussen gebeurt er nagenoeg niets. Hoe moeilijk is het de vraag te stellen welke samenleving we willen hebben? Om dan te bepalen wat wel en wat duidelijk niet in lijn is met de wereld die je nastreeft.

‘Hoe moeilijk is het de vraag te stellen welke samenleving we willen hebben en vervolgens daarnaar te handelen?’

De tijd is op: voer integraal CO2-heffing in

15 augustus 2021 https://fd.nl/opinie/1407880/de-tijd-is-op-voor-klimaattafels-en-ander-geneuzel-uoh1caIjWUn6

Het nieuwe IPCC-rapport dat deze week verscheen laat weinig aan onduidelijkheid over: klimaatverandering is volop gaande en zichtbaar en kan alleen gestopt worden met het daadwerkelijk afbouwen van en stoppen met het uitstoten van CO2. Volgens hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen blijft de overheid op beschamende wijze in gebreke. Terwijl men blijft dralen omdat ‘het wel betaalbaar moet blijven’ wil het er bij de Nederlandse politiek niet in dat niets doen uiteindelijk veel duurder uitpakt. Hij ziet maar één weg: koolstofbeprijzing, ofwel de vervuiler gaat betalen. Dus stop de CO2-vrijstellingen voor bedrijven en zorg voor een CO2-heffing aan de EU-buitengrens. Zo wordt elk bedrijf geconfronteerd wordt met de milieugevolgen van zijn acties en heeft deze de juiste prikkel om de uitstoot af te bouwen. CO2-heffingen aan de (buiten)grens zijn niet een alternatief voor internationale overeenstemming; de heffingen zijn juist de enige manier om wereldwijde overeenstemming te bereiken.

‘CO2-heffingen ook aan de grens, zijn juist de enige manier om wereldwijde overeenstemming te bereiken.’

EU politiek ontwaakt: eindelijk serieuze klimaatactie!

18 juli 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/14/de-green-deal-is-hier-dit-zijn-de-belangrijkste-onderdelen-uit-de-europese-klimaatplannen-a4050975

Brussel heeft deze week haar ambities ontvouwd. Er komt nu eindelijk een prijskaartje te hangen aan CO₂-uitstoot. De Vergeten Oplossing komt tot leven. Door deze vervuilersheffing worden diesel en benzine duurder en er komt een einddatum voor de brandstofmotor in auto’s. Uitstootvrije elektrische auto’s worden de norm. Ook komt er een tax op bunkerolie en moeten zee-vervoerders voor hun broeikasgassen uitstoot gaan betalen. Hetzelfde geldt voor de uitstoot bij de verwarming van woningen en andere gebouwen. Vliegen wordt stapsgewijs duurder door de langverwachte invoer van een belasting op kerosine, al heeft de luchtvaartlobby dit wel weten op te rekken naar 2033. Een koolstofgrensheffing moet oneerlijke internationale concurrentie voorkomen. Brussel: ‘We hebben simpelweg geen andere keuze, we hebben nog maar zo ontzettend weinig tijd’.

‘Eindelijk een prijskaartje aan CO₂-uitstoot, De Vergeten Oplossing komt tot leven.’