Nieuws in perspectief

7302

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

EU politiek ontwaakt: eindelijk serieuze klimaatactie!

18 juli 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/14/de-green-deal-is-hier-dit-zijn-de-belangrijkste-onderdelen-uit-de-europese-klimaatplannen-a4050975

Brussel heeft deze week haar ambities ontvouwd. Er komt nu eindelijk een prijskaartje te hangen aan CO₂-uitstoot. De Vergeten Oplossing komt tot leven. Door deze vervuilersheffing worden diesel en benzine duurder en er komt een einddatum voor de brandstofmotor in auto’s. Uitstootvrije elektrische auto’s worden de norm. Ook komt er een tax op bunkerolie en moeten zee-vervoerders voor hun broeikasgassen uitstoot gaan betalen. Hetzelfde geldt voor de uitstoot bij de verwarming van woningen en andere gebouwen. Vliegen wordt stapsgewijs duurder door de langverwachte invoer van een belasting op kerosine, al heeft de luchtvaartlobby dit wel weten op te rekken naar 2033. Een koolstofgrensheffing moet oneerlijke internationale concurrentie voorkomen. Brussel: ‘We hebben simpelweg geen andere keuze, we hebben nog maar zo ontzettend weinig tijd’.

‘Eindelijk een prijskaartje aan CO₂-uitstoot, De Vergeten Oplossing komt tot leven.’

Bestuurders grote vervuilers niet langer veilig

13 juni 2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2384472-grote-vervuilers-willen-best-vergroenen-maar-wel-onder-voorwaarden

Grote vervuilende bedrijven weten al heel lang dat ze hun vervuiling moeten terugdringen maar haast werd niet gevoeld. Liever werd klimaatverandering gebagatelliseerd en nog even flink door geïnvesteerd in vervuilende en fossiele technieken. De bonus van de bestuurders moest immers niet in gevaar komen. Maar de wereld is veranderd. De rechtszaak die leidde tot het Shell-vonnis laat dit zien en ze staan nu onder toenemende druk om te verduurzamen. Toch blijven ze wijzen naar anderen en de politiek. Roger Cox, advocaat van Milieudefensie: “Ergens zit altijd een persoon aan de knoppen. De bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders van grote multinationale ondernemingen die veel CO2 uitstoten gaat een logische vervolgstap zijn. Maar als je weet dat je organisatie schade aan de wereld toebrengt die niet met geld is te vergoeden, dan komen dit soort dingen in beeld.”

‘Ook bestuurders van grote multinationale vervuilende bedrijven zijn niet veilig.’

Creatief boekhouden bij klimaatdoelen

24 mei 2021 https://fd.nl/opinie/1384281/gelul-over-netto-nul-kxe1cassYoN7

Terwijl landen, bedrijven en de financiële sector beloven om binnen enkele decennia uit te komen op ‘netto-nul’ uitstoot, zijn we verder weg dan ooit van het waarmaken van het Klimaatakkoord van Parijs. Hoe kan dat? De meeste beloften zijn gebaseerd op creatief boekhouden. Spelen met eind- en begindata, vage tussendoelen, onderdelen van bedrijven afsplitsen (de meest vervuilende) en praten over ‘relatief’ en ‘netto’ in plaats van gewoon ‘geen uitstoot’. ‘Netto’ is hier het sleutelbegrip. Netto betekent namelijk dat er ook maatregelen elders genomen kunnen worden die broeikasgassen uit de lucht halen, in plaats van de uitstoot zelf te verminderen. Zo wordt de vervuiling zelf niet weggenomen. Daarvoor is het nodig dat deze belast gaat worden. Pas dan komen de bedrijven met échte maatregelen.

Pas als vervuiling zelf belast gaat worden komen bedrijven met echte maatregelen.

Milieukosten opnemen in ons BNP

18 april 2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/verreken-milieuschade-in-het-bbp-a4039565

Voor een goede balans tussen een groeiende economie en duurzaamheid moeten we naast de baten van de economische productie ook de veroorzaakte schade aan natuur en milieu kwantificeren. De kosten voor het herstel van deze veroorzaakte schade aan natuur en milieu worden in werkelijkheid nog altijd genegeerd zoals van CO2-emissies en stikstofemissies. Het incorporeren van de milieukosten in de economie en de ontwikkeling van een ‘Green GDP’ (gros domestic product, Engelse term voor BNP) is anno 2021 internationaal zeer actueel en absolute noodzaak. In het boek De Vergeten Oplossing zijn de methodes om de milieukosten te berekenen beschreven.

‘De milieukosten berekeningen zoals beschreven in De Vergeten Oplossing lenen zich zeer goed om in het GDP op te nemen.’

Vervang Chinese subsidies door vervuilingsheffing

21 maart 2021 https://fd.nl/economie-politiek/1377575/timmermans-china-moet-stoppen-met-kolensubsidies-puc1cauaf3UF

China moet stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales, ook in andere landen. Die oproep hebben Timmermans van de Europese Commissie en oud-burgemeester van New York, Bloomberg gedaan. Peking wil tegen 2060 klimaatneutraal zijn, maar bouwt in eigen land nog altijd nieuwe kolencentrales om de energiehonger te stillen. Tegelijk zijn Chinese bedrijven betrokken bij het opzetten van nieuwe kolencentrales in Indonesië, Vietnam, India, Pakistan en Zuid-Afrika. Gebruik van steenkool leidt tot toenemende vervuiling, CO2-uitstoot, sterfte en ziekte vanwege luchtverontreiniging en het verlies van biodiversiteit. ‘De kortetermijnkosten van steenkool zijn laag en dat remt de overgang naar groene energie. Dit wordt snel anders als de subsidies worden ingeruild voor een vervuilingsheffing,’ stellen ze.

‘Een vervuilingsheffing stopt de groei van steenkoolcentrales en stimuleert schone energie.’

Corona zorgt voor versnelling verduurzaming

28 februari 2021 https://www.maakindustrie.nl/nieuws/energie/grotere-bedrijven-covid-19-pandemie-vergroot-noodzaak-tot-verduurzaming/

ING-bank deed onderzoek onder bedrijven naar de invloed van corona op hun verduurzaming. Meer dan de helft van de bedrijven is duurzaamheid tijdens de coronacrisis belangrijker gaan vinden. Velen namen relatief makkelijk door te voeren maatregelen, zoals energiebesparing, het recyclen, reduceren en scheiden van afval, besparen van water en het gebruik van duurzame energie. Steeds meer bedrijven zetten ook in op het reduceren van hun CO2-uitstoot. Toch waren er ook veel bedrijven die de investeringen in verduurzaming hebben uitgesteld, mede door de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht. Veel bedrijven noemen ook het gebrek aan belastingprikkels nog als reden voor hun terughoudendheid. Als verduurzamen rendabel wordt komt er pas echt de vaart in.

‘Zodra verduurzamen rendabel wordt kan het snel gaan.’

Zonder grondstoffen geen energietransitie

24 januari 2021 https://www.iexprofs.nl/Column/502483/Duurzaam-beleggen/Zonder-mijnbouw-geen-energietransitie.aspx

Om te kunnen verduurzamen met windmolens, zonnepanelen, elektrische auto’s en andere transportmiddelen zijn voor de bouw grondstoffen nodig. Heel veel grondstoffen zelfs. De energietransitie zal de honger naar grondstoffen alleen maar erger maken. Deze grondstoffen zullen ook moeten komen uit de terugwinning uit afgedankte producten en materialen. Toch komt de circulaire economie maar nauwelijks van de grond. Het ontbreekt het bedrijfsleven aan voldoende prikkels om in te zetten op de herwinning van grondstoffen uit afval. Een oplossing biedt een vervuilingsheffing op grondstoffen via ecoprijzen. Zo ontstaat een verdienmodel waardoor herwinning van materialen uit afval rendabel wordt.

‘Zo ontstaat een verdienmodel waardoor herwinning van materialen uit afval rendabel wordt.’

Ondanks klimaatplannen warmt aarde 3°C op

20 december 2020 https://fd.nl/economie-politiek/1366839/ondanks-klimaatplannen-en-coronacrisis-warmt-de-aarde-3c-op#:~:text=Ondanks%20klimaatplannen%20en%20coronacrisis%20warmt%20de%20aarde%203%C2%B0C%20op,-Orla%20McDonald%209&text=De%20opwarming%20van%20de%20aarde,niets%20af%20aan%20de%20stijging.

Een alarmerende boodschap: de opwarming van de aarde koerst eind deze eeuw af op 3°C, ondanks duurzaam klimaatbeleid en ondanks de tijdelijke daling van CO2-uitstoot veroorzaakt door de corona crisis. Dat blijkt uit een nieuw klimaatrapport van de Verenigde Naties. De VN-onderzoekers pleiten er daarom voor dat landen zich uit de corona crisis investeren door in te zetten op duurzame energieopwekking en afbouwen van fossiele brandstoffen. ‘Laten we alles doen om ervoor te zorgen dat dit gaat slagen’, schreef de Franse president Emmanuel Macron op Twitter, ‘want er is geen plan B.’

‘We moeten onze verslaving van fossiele brandstoffen afbouwen, er is geen plan B.’

Oliemaatschappij gedaagd wegens klimaatschade

13 december 2020 https://nos.nl/artikel/2358896-veel-belangstelling-voor-klimaatzaak-tegen-shell.html

De eerste rechtszaak tegen een grote vervuiler is een feit. Met ruim 17.000 mede-eisers heeft Milieudefensie oliemaatschappij Shell voor de rechter gedaagd nu het willens en wetens doorgaat op een weg die leidt tot desastreuze klimaatverandering. Het zat eraan te komen. In 2014 werd dit in het boek De Vergeten Oplossing al voorspeld: “Het is slechts een kwestie van tijd voordat topbestuurders van grote bedrijven zullen worden aangeklaagd wegens willens en wetens schade toebrengen aan de natuur.” De aanklager vindt dat Shell zijn beleid in lijn moet brengen met het klimaatakkoord van Parijs en zijn fossiele activiteiten moet afbouwen. Volgens de advocaat heeft Shell bewust gekozen voor grote winsten ten koste van natuur- en klimaatschade en dient de multinational op te draaien voor de consequenties.

‘Aan gratis natuurschade veroorzaken en vervuilen dient een einde te komen.’

Afvalplastic als grondstof, kwestie van doen

15 november 2020 http://www.nco.nl/artikel/afvalplastic-is-het-bermpaaltje-voorbij-1040262

We gooien wereldwijd 2,1 miljard ton afval per jaar weg. In veel landen belandt dit nog altijd op de stortplaats. En soms zelfs in de oceanen. Dit terwijl materialen als oud plastic waardevolle grondstoffen zijn. Waar je van gerecycled plastic voorheen slechts hectometerplaatjes en parkbankjes kon maken, worden schone stromen van plastic nu steeds vaker geupcycled. Upcycling betekent het hergebruiken van plastic waarbij de kwaliteit van de producten beter wordt en de waarde stijgt. Denk aan plastic waterflessen, bloempotten en kleding, tot auto’s en zelfs huizen. Weinig bedrijven zien het als een maatschappelijke opdracht om afvalstromen opnieuw te gebruiken. Daarom pleit de hoogleraar ervoor dat de maatschappelijke en ecologische kosten van bijvoorbeeld nieuw plastic op basis van aardolie, ook in de prijs wordt opgenomen. ‘Dan zou het gehele probleem over bedrijfsmodellen van circulaire producten en grondstoffen waarschijnlijk in één klap opgelost zijn’, zegt hij.

‘Opnemen in de prijs van grondstoffen zou het probleem in één klap oplossen.’