Topman: CO2-beprijzing brengt ons op koers

Klik hier voor de bron van dit nieuwsbericht.
0 Flares 0 Flares ×

Nederland en Duitsland willen in 2021 een eigen heffing gaan invoeren op de uitstoot van CO₂, maar dat moeten ze niet op eigen houtje doen. ‘Natuurlijk is beprijzen dé manier om de uitstoot te verminderen: laat de vervuiler betalen,’ aldus DSM topman Sijbesma. Hij zegt heilig te geloven in beprijzen, omdat bedrijven een grote bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De landen in Europa moeten nu samen optrekken om het huidige Europese handelssysteem voor CO2- emissierechten te gaan verbeteren. Dat systeem begint nu te werken en zo voorkom je dat bedrijven door verschillende nationale belastingen kunnen worden benadeeld of bevoordeeld. Een internationale commissie onderzocht of het belasten van CO₂-uitstoot leidt tot verlies van concurrentievermogen. Dat hoeft volgens deze commissie niet het geval te zijn als de prijs zich tussen €30 en €125 per ton CO₂ bevindt. ‘Binnen deze bandbreedte zijn andere factoren belangrijker, zoals de lonen, belastingen, de infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeid,’ aldus de commissie. Willen we echt dat bedrijven maatregelen gaan nemen, moet de CO2-prijs dan ook snel naar € 100 per ton uitstoot.

‘Willen we echt dat bedrijven maatregelen nemen, moet de CO2-prijs snel naar € 100 per ton uitstoot.’

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *