Jan Terlouw: ecotaks onmisbaar

Klik hier voor de bron van dit nieuwsbericht.
0 Flares 0 Flares ×

Een landbouwakkoord dat perspectief biedt aan boeren vereist een eerlijke, hogere prijs voor vlees en zuivel. Volgens oud-minister Jan Terlouw werken keurmerken niet maar zijn prijsprikkels noodzakelijk. Bij een ecotaks is de heffingsgrondslag de mate waarin deze producten per kilo bijdragen aan schadeposten door broeikasgassen, fijnstof en stikstof. De ecotaks opbrengsten kunnen worden teruggesluisd naar boeren, zodat zij kunnen investeren om deze schadeposten in de toekomst te voorkomen. De milieukosten vanwege stikstof, broeikasgassen, fijnstof, biodiversiteitsverlies en landgebruik bedragen €2,- per kilo kip, €4,50 per kilo varkensvlees, €5,70 per kilo rundvlees en €0,25 per liter melk.

‘Eerlijke, hogere prijs voor vlees en zuivel is noodzakelijk voor verduurzaming.’

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *