Belasting dringt vervuiling terug naar nul

Klik hier voor de bron van dit nieuwsbericht.
0 Flares 0 Flares ×

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dinsdag een onderzoek gepubliceerd naar een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie. Volgens de onderzoekers is zo’n belasting veelbelovend. De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide komt volgens het onderzoek met een gerichte belasting praktisch op nul uit in 2030. ‘Als Nederland snel af wil van de luchtvervuiling door zijn industrie, moet het de uitstoot van schadelijke stoffen gaan belasten.’ Volgens het CPB wegen de hogere kosten voor de industrie op tegen de gezondheidskosten die door een heffing worden bespaard. Nederland kan de belasting op luchtverontreiniging zelfstandig invoeren. De Nederlandse industrie wordt internationaal door hogere kosten weliswaar minder concurrerend, maar de daling van de productie valt mee, aldus het CPB. Zo voorspelt het voor basisplastics (ethyleen) een productiedaling van 1% in 2050 en leveren de staal- en kunstmestindustrie 4% productie in.

‘De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide komt met een gerichte belasting praktisch op nul uit in 2030.’

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *