Het boek

Een scherpe analyse en een intrigerende oplossing.


Stuntprijzen voor vliegtickets, plofkip of T-shirts …  Eigenlijk voelen we al op onze klompen aan dat deze lage prijzen niet kloppen. Doordat we deze producten en diensten blijven kopen, houden we onbedoeld het systeem van verkeerde prijzen in stand.
Producenten en consumenten hoeven nu de verborgen kosten van hun afval, luchtvervuiling, uitputting van natuurlijke grondstoffen, uitbuiting van armen en afbraak van natuur niet te dragen. De samenleving en toekomstige generaties draaien uiteindelijk voor deze kosten op.

“We staan op de drempel van een nieuw tijdperk.

“Het is tijd voor een omslag in ons denken. 
Een manier van denken die de wereld gaat veranderen.”

Zolang vervuilen gratis blijft en vervuilende producten het goedkoopst, zal een duurzame economie nooit van de grond komen. Verkeerde prijzen verhinderen ons duurzame keuzes te maken. Een doorbraak is pas mogelijk als iedereen voortaan de echte prijs – de ecoprijs – voor producten en diensten gaat betalen. Duurzame producten worden dan relatief goedkoop ten opzichte van vervuilende producten.

“een uitnodiging aan ieder die zich een duurzame wereld wenst om mee te helpen onze eigen geschiedenis te (her-) schrijven.”


De gevolgen zullen enorm zijn. Consumenten kiezen massaal voor duurzame producten. De winsten van vervuilende bedrijven kelderen en er komt een ware industriële revolutie van verduurzaming op gang, die tegelijk uitzicht geeft op het einde van de financiële crisis.

De Vergeten Oplossing is geschreven voor iedereen en juist voor diegenen die helemaal niet met duurzaamheid bezig zijn. De Vergeten Oplossing vertelt je

“Dit idee is zo goed en zo krachtig dat het wel groot móet worden.”

niet alleen wat de echte crisis is, maar biedt vooral oplossingen. Eric Broekhuizen wil met dit boek een radicale omslag bereiken. Zoals de vleugelslag van een vlinder uiteindelijk kan uitmonden in een orkaan.

Hij laat zien hoe de ecoprijs onze toekomst en die van alle generaties na ons zal veranderen en komt met een oplossing die werkt. Omdat die vergaande gevolgen heeft voor grote gevestigde partijen wordt die door sommigen liever gemeden…
Het is De Vergeten Oplossing.

Reacties van lezers..

Een fantastisch reëel boek met een geheel nieuwe, terechte visie op de huidige economie en maatschappij en daarbij meteen een oplossing. Niet alleen voor nu, maar vooral voor de toekomst: voor onze kinderen en hun (klein)kinderen is dit boek van wezenlijk belang.
Kees Jan

Een slimme oplossing!
Alfred

Na het lezen van dit boek is het niet meer de vraag of en wanneer er een ecoprijs zou moeten komen. Het pleidooi voor de ecoprijs is overtuigend en het boek daarom waardevol en inspirerend.
Jeroen

Uit het hart gegrepen. De ecoprijs is een realistisch concept dat kan zorgen voor een doorbraak naar een duurzame economie.
Rien

Een lezenswaardig boek.
Beatrix

Een hele goede weergave van de situatie waarin we zitten. De oplossing vind ik een hele goede. Ik hoop echt dat je iets in gang gezet hebt op weg naar onze enige mogelijke toekomst, die duurzaam zal moeten zijn.
Piet

Ik heb het met veel plezier en interesse gelezen. De schrijfstijl is vlot, de rode draad volledig duidelijk en het boek zet aan tot nadenken.
Raymond

Een zeer boeiend onderwerp.
Neelie

Een erg interessant boek waarin heel mooi wordt uitgelegd dat er NU echt verandering moet komen.
Lisa

Het boek slaat met de inhoud de spijker volledig op zijn kop. Het is voor iedereen begrijpelijk en heeft mij enorm enthousiast gemaakt om er vanaf nu beweging in te brengen.
Gerard

De Vergeten Oplossing bestaat uit 10 hoofdstukken.

Tijdens het lezen hiervan ontvouwt de oplossing zich stap voor stap.

Inhoud

“Een compleet boek over het vraagstuk van verduurzaming en een oplossing die werkt.”

1. Welke prijs betalen we eigenlijk?

2. Vijftig tinten groen

3. De verborgen milieukosten

4. Voortaan de echte prijs betalen: de ecoprijs

5. Bedrijven als motor van verduurzaming

“Dit boek is vooral bedoeld voor diegenen die zich eigenlijk nooit met duurzaamheid bezighouden”

6. Duurzame energie versnellen

7. Een circulaire economie

8. De natuur slim benutten

9. De transitie naar een slimme duurzame economie

10. Met de kracht van de massa onze toekomst veranderen